8/3/14

Τα ποσοστά κόστους χρήσης Γενοσήμων - Πρωτοτύπων φαρμάκων είναι χρήσιμα αλλά όχι αρκετά!


Στον ημερήσιο τύπο και σε ιστολόγια εμφανίζονται δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τα οικονομικά δεδομένα για το έτος 2013 στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, που αφορούν τα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Έτσι γράφουν ότι "Απέτυχαν στο τεστ των γενόσημων, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ" ή "Άνθρακες τα γενόσημα στο ΕΣΥ", "Με το ζόρι να φτάσει η κατανάλωση γενόσημων στο 60%", "Απρόθυμα ή ...ανίκανα τα νοσοκομεία να αυξήσουν τη χρήση γενοσήμων"!!!

Είναι σαφές σε όλους εμάς που έχουμε σαν αποκλειστική απασχόληση την Νοσοκομειακή Φαρμακευτική ότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν είναι σωστές!  

Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οι Φαρμακευτικές Εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις στα γενόσημα φάρμακα που πολλές φορές φτάνουν και υπερβαίνουν το 90% (ενενήντα τοις εκατό).

Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι:

Όσο μεγαλύτερες εκπτώσεις σε όσο περισσότερα γενόσημα φάρμακα επιτυγχάνει ένα Νοσοκομείο τόσο μειώνεται το κόστος των γενοσήμων φαρμάκων που προμηθεύεται,

αλλά ταυτόχρονα,

μειώνεται και το Ποσοστό % του κόστους των Γενοσήμων προς τα Πρωτότυπα.

Τα Νοσοκομεία επιτυγχάνουν εκπτώσεις στις τιμές των γενοσήμων φαρμάκων οπότε μπορεί να παρουσιάζουν κάθε χρόνο και χαμηλότερα οικονομικά ποσοστά χρήσης ως προς τα πρωτότυπα, αλλά, έχουν και χαμηλότερο προϋπολογισμό στις αγορές φαρμάκων.

Για να γίνει κατανοητό αναφέρουμε το απλό σενάριο:

Το Νοσοκομείο προμηθεύεται Γενόσημα αξίας 50€ και Πρωτότυπα αξίας 50€, δηλ συνολικά 100€ με ποσοστά να διαμορφώνονται σε Γενόσημα 50% και Πρωτότυπα 50%.

Αν επιτύχει έκπτωση 50% στα γενόσημα, τότε θα κοστίσουν τα Γενόσημα 25€, οπότε το συνολικό κόστος των φαρμάκων θα είναι 25€+50€ = 75€.

Τότε όμως τα ποσοστά κόστους διαμορφώνονται σε  Γενόσημα 33% και  Πρωτότυπα 67%!
 
Άρα, τα ποσοστά κόστους χρήσης Γενοσήμων / Πρωτοτύπων φαρμάκων είναι χρήσιμα αλλά όχι αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα του τύπου «Άνθρακες τα γενόσημα στο ΕΣΥ».