1/3/14

Οι επίσημες στατιστικές υγείας για 194 κράτη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)


Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) - World Health Organization (WHO), δημοσίευσε τις Παγκόσμιες Στατιστικές Υγείας για το έτος 2013.

Η έκθεση περιέχει την ετήσια συλλογή δεδομένων που αφορούν τους δείκτες υγείας στα 194 κράτη μέλη της, και περιλαμβάνει μια σύνοψη της προόδου προς την επίτευξη των σχετικών με την υγεία Αναπτυξιακών Στόχων.

Φέτος, περιλαμβάνει επίσης περιλήψεις σχετικά με τα θέματα της μείωσης των διαφορών μεταξύ των πιο ευνοημένων και λιγότερο ευνοημένων χωρών του κόσμου, καθώς και τις τρέχουσες τάσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για την υγεία.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την έκθεση στον υπολογιστή σας, από ΕΔΩ.

Τα δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα, είναι ΕΔΩ.

Πηγή

WHO