14/2/14

Επιμορφωτικές Ημερίδες για Φαρμακοποιούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας


Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε) είναι η Επιστημονική Εταιρεία όλων των Ελλήνων Φαρμακοποιών, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας, με μόνους σκοπούς την προαγωγή της Φαρμακευτικής επιστήμης.

Οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών της Ε.Φ.Ε. σχετίζονται άμεσα με θέματα που αφορούν το φάρμακο. Στα νέα πεδία έρευνας στον γενικότερο τομέα της υγείας, η Ε.Φ.Ε. φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επιστημονικό πυλώνα έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και ιδιαίτερα των νέων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Ε.Φ.Ε διοργανώνει μια σειρά από Ημερίδες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με το ακόλουθο πρόγραμμα:


Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα των Ημερίδων και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία