8/9/13

Τροποποίηση της Απόφασης των ενεργών εφημεριών με μείωση της δαπάνης κατά 58.000€ και των αντίστοιχων ημερών εφημερίας κατά 414


Με τον χαρακτηρισμό "Εξαιρετικώς Επείγον" υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση με την οποία γίνεται τροποποίηση της Απόφασης των ενεργών εφημεριών με μείωση της δαπάνης κατά 58.000€ και των αντίστοιχων ημερών εφημερίας κατά 414.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι τροποποιείται η αρ. Υ10β/ Γ. Π.οικ.123582/28-12-2012 ( ΦΕΚ 3562/Β/31-12-12) Απόφαση «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» η οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.:ΒΕΥΗΘ-ΞΥΒ.

Η Απόφαση έχει ημερομηνία 07-08- 2013 και Αριθ. Πρωτ. Υ10β/Γ.Π.69542, η δε ημερομηνία Ανάρτησης είναι 03/09/2013.

Η ανάρτηση στη Δι@ύγεια είναι ΕΔΩ.Πηγή

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"