11/9/13

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 30-08-2013


Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναρτήθηκε Υπουργική Απόφαση με την οποία εκδίδεται Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και η ισχύς του αρχίζει:

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02 - 09 – 2013 και για τις φαρμακαποθήκες από 09-09-2013
2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 16-09-2013

Δείτε την Υπουργική απόφαση: ΕΔΩ

Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων είναι: ΕΔΩ

Πηγή

Υπουργείο Υγείας