7/8/13

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου 2013 το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει ανατιμολόγηση φαρμάκων, καθώς και νέα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα.

Το δελτίο αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και η ισχύς του αρχίζει για τους παρασκευαστές και συσκευαστές στις 26/082013, για τις φαρμακαποθήκες στις 02/09/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία στις 09/09/2013.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας από τις διευθύνσεις:

Υπουργική Απόφαση για Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (136KB)

Δελτίο ΤΙμών Φαρμάκων (1.8MB)


Πηγή

http://www.moh.gov.gr/