9/6/13

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (με 384 Νέα Γενόσημα)


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο περιέχει και νέα γενόσημα. Η Απόφαση είναι η Α.Π.: ΔΥΓ3α/οικ.54696 / 05-06-2013.

Στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης περιλαμβάνονται 384 Νέα Γενόσημα. Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Η ισχύς του Δελτίου αρχίζει την 31-06–2013.

Την Απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας