26/4/13

Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου του ΕΤΑΑ - Τομέας Υγειονομικών, πρώην ΤΣΑΥ


Στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) εχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Ταμείου : 
  1. να λαμβάνουν γνώση του τηρουμένου από το Ταμείο Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου και 
  2. μέσω αυτής να ενημερώνουν την Υπηρεσία του Ταμείου είτε για τις μεταβολές που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) είτε για τις μεταβολές που αφορούν το ιστορικό απασχόλησης ασφαλισμένου (έναρξη –παύση ελευθέρου επαγγέλματος, έναρξη –παύση έμμισθης απασχόλησης κ.λ.π.).
Υποχρεούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου να επισκεφτούν την μερίδα τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου τους και να προβούν σε ενημέρωση/ επικαιροποίηση αυτού, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και λοιπών παροχών του Ταμείου.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής: 
  1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί). 
  2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» 
Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε ΕΔΩ.

Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου, εχει αναρτηθεί το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης.

Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.

Πηγή

ΕΤΑΑ - Τομείς Υγειονομικών, πρώην ΤΣΑΥ