19/4/13

Διαδικασία προμήθειας και διάθεσης φαρμάκων για θεραπεία ελονοσίας, τοξοπλάσμωσης, λεϊσμανίασης και λέπρας


Δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΑΗΘ-ΝΜ6) η οποία αναφέρεται στη διαδικασία προμήθειας και διάθεσης φαρμάκων για θεραπεία ελονοσίας, τοξοπλάσμωσης, λεϊσμανίασης και λέπρας.

Για την εύρυθμη πορεία της εν λόγω διαδικασίας παραγγελίας και προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, ο Διοικητής σε κάθε ΥΠΕ θα ορίσει ένα Νοσοκομείο Αναφοράς, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την διατήρηση αποθέματος από αυτά τα φάρμακα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Νοσοκομείων της ΥΠΕ.Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δημήτρης Τσιριμπής