6/4/13

Νέα εφαρμογή συνεργασίας και άμεσης ενημέρωσης για τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς της 7ης ΥΠΕ Κρήτης


Για μια ακόμη φορά η 7η ΥΠΕ Κρήτης εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα. Μετά την ολοκλήρωση του ΟΠΣΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας) το οποίο έχει συνδεδεμένα και τα 8 οκτώ Νοσοκομεία με κοινά προγράμματα και βάσεις δεδομένων (βλ. ανάρτηση στη Nosfar), αναπτύσσονται και εφαρμογές από την ίδια την ΥΠΕ.

Η Δ/νση Πληροφορικής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης αναπτύσει εφαρμογές, με εργαλεία Ανοιχτού Κώδικα (OpenSource) όπως 14 ιστοχώρους των Κέντρων Υγείας για την ενημέρωση των πολιτών, που κατασκεύασε και έθεσε σε εφαρμογή σε συνεργασία με τα 14 Κέντρα Υγείας του νησιού, Εφαρμογή ενημέρωσης απολογιστικών στοιχείων ΠΠΥΥ Μονάδων Υγείας, Εφαρμογή παρακολούθησης εξάπλωσης πληροφοριακών συστημάτων των μονάδων υγείας, Σύστημα διαχείρισης εφημεριών 7ης ΥΠΕ. Η πιό πρόσφατη εφαρμογή που ανέπτυξε είναι η ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με πρωτοβουλία, ιδέα και ενθάρυνση του Υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ κ. Γεώργιου Νεοφώτιστου.

Η πλατφόρμα επικοινωνίας αναπτύχθηκε προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση φαινομένων έλλειψης υγειονομικού υλικού ή φαρμάκων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής γίνεται άμεση ενημέρωση-συνεργασία μεταξύ των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, προκειμένου να υπάρξει από κοινού αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών ελλείψεων σε υλικά ή φάρμακα. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της Διοίκησης. Η αμεσότητα ενημέρωσης οφείλεται κύρια στο ότι συνδυάζει την αποστολή SMS, emails και βέβαια τον παραδοσιακό τρόπο του blogging/chatting. Η πλατφόρμα επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των φαρμακευτικών τμημάτων, καθώς ενημερώνει αυτόματα όλα τα φαρμακευτικά τμήματα για πιθανό πρόβλημα ενός φαρμακείου (πχ ελλείψεις υλικών) και επιτρέπει την γρήγορη ανταλλαγή απόψεων/λύσεων, καθώς οι πληροφορίες ανταλλάσσονται άμεσα και προς όλους τους εμπλεκόμενους. Ταυτόχρονα επιτρέπει (αν ο συντονιστής φαρμακοποιός το κρίνει σκόπιμο) και την άμεση ενημέρωση των διοικήσεων σε πιθανές ελλείψεις υλικών. Η ενημέρωση των συναδέλφων δεν απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση της πλατφόρμας, καθώς στέλνονται emails και SMS στα κινητά τηλέφωνα που έχουν πιστοποιηθεί.


Πηγές

ΟΠΣΥ Κρήτης
7η ΥΠΕ Κρήτης
7η ΥΠΕ Κρήτης - Κέντρα Υγείας
7η ΥΠΕ Κρήτης - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί
Δ/νση Πηροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης