28/3/13

Σπάνιοι άνθρωποι... σπάνιες παθήσεις

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων - Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. περιλαμβάνει Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και Επιστήμονες, με βαθειά γνώση, εμπειρία και ερευνητικό έργο στις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα.

Πρωταρχικός στόχος της είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ελλήνων ιατρών με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των Σπανίων Παθήσεων, κυρίως των συχνότερα εμφανιζόμενων στη χώρα μας, καθώς και τη σωστή καθοδήγηση και φαρμακευτική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από κάποιο σπάνιο νόσημα.

Για την υλοποίηση των στόχων της η Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. συνεργάζεται με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τους ιατρικούς συλλόγους του Ελλαδικού χώρου, καθώς και με σχετικούς συλλόγους και οργανώσεις ασθενών.

Το παρακάτω κοινωνικό spot έπαιζε για ένα μήνα (15/02-15/03) σε διάφορα τοπικά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ.


Πηγή

Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων - Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.