9/3/13

Εκλογές ΠΕΦΝΙ 06 Απριλίου 2013: Τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-3-2013 και τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι εκλογές της Π.ΕΦ.Ν.Ι – Ένωσης θα πραγματοποιηθούν στις 6-4-2013 ημέρα Σάββατο από 9:00 π.μ. ως 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Π.ΕΦ.Ν.Ι (Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα).

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Όσον αφορά τους επικουρικούς, για να έχουν τη δυνατότητα ψήφου, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το Νοσοκομείο, ότι υπηρετούν κατά το παρόν διάστημα.

Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με φυσική παρουσία (βάσει του νέου καταστατικού), με προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα έξοδα μετακίνησης, με οποιοδήποτε μέσον, των συναδέλφων εκτός Αττικής θα καλυφθούν από τη Π.Ε.Φ.Ν.Ι ,κατόπιν αποδείξεων ( απόφαση Γ.Σ. 23-2-2013).

Τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και για την Ελεγκτική Επιτροπή, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

Α) Για το Δ.Σ: 
 1. Αγγελοπούλου Βασιλική 
 2. Γεννηματά Δήμητρα 
 3. Γούλας Βασίλης 
 4. Ευσταθίου Σταυρούλα 
 5. Κακαλιούρα Βασιλική 
 6. Μακριδάκη Δέσποινα 
 7. Παραρά Αικατερίνη 
 8. Περδικούρη Καλλιόπη 
 9. Πετρόγγονας Μαρίνος 
 10. Ρηνάκη Ελένη 
 11. Σπυριδάκη Αικατερίνη 
 12. Τοδούλου Ουρανία 
 13. Τρεμπέλα Παναγιώτα 

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή
 1. Δανιηλούδη Σουλτάνα 
 2. Σκούτζου Ρίτα 
 3. Σούλα Αικατερίνη 

Οι σταυροί προτίμησης για το Δ.Σ είναι μέχρι εννέα (9) και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή και σημειώνονται αριστερά , πριν το όνομα του υποψηφίου.


Πηγή

ΠΕΦΝΙ