14/2/13

Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων φαρμάκων του Ν.3816/2010

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 235/07-02-2013 (τέυχος Β) οι αναθεωρημένοι και συμπληρωμένοι κατάλογοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της υπ' αρίθ. ΔΥΓ3(α)/ οικ.ΓΥ147/1.03.2012 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρίθ. ΔΥΓ3(α)/οικ34092/2.04.2012 υπουργική απόφαση.

Στους καταλόγους αυτούς καθορίζεται και ποιος (Φαρμακείο Νοσοκομείου, Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, Ιδιωτικό Φαρμακείο) χορηγεί τα αντίστοιχα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας τους καταλόγους από ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ