10/1/13

Διάθεση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης


Η ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ για τη διάθεση των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης προκάλεσε πολλά ερωτήματα.

Ως εκ τούτου ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε ανάρτηση νέου διευκρινιστικού εγγράφου με τον χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ". 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 964, 10/01/2013

Το πρώτο έγγραφο για τα φάρμακα αιμοκάθαρσης ήταν το με αρ.πρωτ. 185/02-01-2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 185, 02/01/2013
 
Πηγές

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 185, 02/01/2013
Φάρμακα αιμοκάθαρσης, χορηγούμενα από Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 964, 10/01/2013
Διάθεση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης