16/12/12

Ηλεκτρονική Υγεία και ανασχεδιασμός διαδικασιών στην υγεία: ευκαιρίες σε περίοδο κρίσης


Στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, διοργανώθηκε και ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ηλεκτρονική Υγεία και ανασχεδιασμός διαδικασιών στην υγεία: ευκαιρίες σε περίοδο κρίσης». Από τις συζητήσεις έγινε σαφές ότι το Μέλλον της Υγείας στην Ελλάδα θα είναι Ψηφιακό. Έχουν τεθεί πλέον οι βάσεις. Έχει ξεκινήσει. Δεν είναι πια μια μακρινή ουτοπία. Υπάρχει πρόοδος στον ανασχεδιασμό και στις υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, με την λειτουργία του ESY.net και την μηχανογραφική οργάνωση των νοσοκομείων. Η αποδοχή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης είναι μεγάλη και η δημιουργία των ΚΕΝ-DRGs έχει γίνει με βάση διεθνή πρότυπα. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της στρογγυλής τράπεζα με θέμα: «Ηλεκτρονική Υγεία και ανασχεδιασμός διαδικασιών στην υγεία: ευκαιρίες σε περίοδο κρίσης». Τονίστηκε η ανάγκη να επεκταθεί η εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η προοπτική για μια ενιαία αγορά ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη. Συζητήθηκαν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ και πώς αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, μελλοντικά βήματα, προϋποθέσεις, και επιχειρησιακά προβλήματα και πιθανές ανατροπές στο γενικότερο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης στον υγειονομικό τομέα.

Ο κ. Λευτέρης Θηραίος, Γενικός Ιατρός, ΓΓ Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών μίλησε για τα παραπάνω στην εισήγηση του με τίτλο: «Πρόσφατες δράσεις μεταρρύθμισης του ΕΣΥ ως πυλώνες της ηλεκτρονικής υγείας: θέσεις και προτάσεις». Έγινε αναφορά, στην ανάπτυξη του ESY.net, μιας web εφαρμογής, που αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για την άσκηση αποτελεσματικής και αποδοτικής διοίκησης της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΥΚΑ, των ΔΥΠΕ και των διοικήσεων των μονάδων υγείας, ως ένα σύγχρονο εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, χάραξης πολιτικών υγείας και παραγωγής δεικτών αξιολόγησης της λειτουργίας των μονάδων υγείας του ΕΣΥ. Επισημάνθηκε η σε ποσοστό 85% πλήρης μηχανογράφηση των νοσοκομείων, με την ανάπτυξη όλων των βασικών υποσυστημάτων των ΟΠΣΥ (λογιστήριο ασθενών, γραφείο κίνησης, εργαστήρια, φαρμακείο, αποθήκες υλικών), την εισαγωγή του διπλογραφικού και της αναλυτικής λογιστικής, αλλά και μιας ενιαίας πρότασης για την ανάπτυξη του ιατρονοσηλευτικού ηλεκτρονικού φακέλου, μέσω κοινών εντύπων (φύλλο νοσηλείας, ιατρικού/νοσηλευτικού ιστορικού, ενημερωτικού σημειώματος κ.ά.). Έγινε αναφορά στην ανάπτυξη και εισαγωγή των ΚΕΝ-DRGs ως ενός νέου τρόπου αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντικατάσταση του αναχρονιστικού μοντέλου υπο-κοστολογημένης αμοιβής ανά ημέρα και αμοιβής κατά πράξη, του μέχρι σήμερα τρόπου χρηματοδότησης του ΕΣΥ, καθώς και στην εισαγωγή των διεθνών κωδικοποιήσεων (ICD-10, ICPC-2, των ιατρικών πράξεων, του βιοϊατρικου εξοπλισμού). Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ανάπτυξη των περισσότερων από 160 θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, ως ένα εργαλείο άσκησης καλής ιατρικής πρακτικής και η ενσωμάτωση τους. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα επόμενα βήματα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στην ανάδειξη του ESY.net ως ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας του ΕΣΥ, την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή των ΚΕΝ-DRGs, την εισαγωγή των κλινικών πρωτοκόλλων, τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ιατρείων και ERPs νοσοκομείων μέσω των πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας HL7, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.

Στη συνέχεια ο κ. Λεωνίδας Τζίμης, Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος Γ.Ν. Χανίων, Μέλος του ΙΗΕ Pharmacy, στην εισήγηση του είχε τίτλο «Διασυνδέοντας τις υπηρεσίες υγείας και η χρήση των διεθνών προτύπων» περιέγραψε αναλυτικά την αναγκαιότητα για υιοθέτηση και ενσωμάτωση προτύπων στις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, εστιάζοντας σε πρακτικά, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά, θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε αυτήν αναφέρθηκε διεξοδικά στα πρότυπα που εδώ δημιουργεί ο διεθνής φορέας προτυποποίησης HL7 (Health Level Seven, www.hl7.org). Επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στο φορέα ΙΗΕ (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net.) και στα έτοιμα σενάρια διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει. Αναφέρθηκε και στο βέλτιστο παράδειγμα εφαρμογής των προτύπων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στους στόχους της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υγεία.

Ο Καθηγητής του ΕΜΠ και διευθυντής του εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, κ. Δημήτρης Κουτσούρης, στη εισήγηση του με θέμα «Καινοτομία και ηλεκτρονική υγεία: προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον», έδωσε τις χρονικά άμεσες προκλήσεις και προοπτικές από την ενσωμάτωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη προτυποποίησης και τυποποίησης αλλά και αξιοποίησης των διεθνών πρακτικών τηλεϊατρικής, στη δημιουργία νέων ευκαιριών με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, στην αξιοποίηση των τεχνολογιών του υπολογιστικού νέφους. Με βάση πρόσφατα στοιχεία της McKinsey, η αγορά της ηλεκτρονικής υγείας θα αγγίξει το 2030 τα 500 δισ. $ σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας το δεύτερο πιο αναπτυσσόμενο κλάδο στην υγεία μετά τη φαρμακευτική αγορά. Εκτενώς αναφέρθηκε και στην ανάγκη να ξεπεραστεί ο φόβος των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των ΤΠΕ, «οι γιατροί θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή όπως μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο» τόνισε.

Τέλος, ο κ. Γιώργος Πάγκαλος, Καθηγητής ΑΠΘ και Πρόεδρος ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της εισήγησης του «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και άλλες παρόμοιες δράσεις ανασχεδιασμού της Πολιτείας» περιέγραψε τις δράσεις ανασχεδιασμού της Πολιτείας, με εστίαση στο εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε εκτενώς στα τεχνολογικά και λειτουργικά επιτεύγματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβατότητα της με τα διεθνή πρότυπα (ΙΗΕ, ΗL7, CDA, epSOS) και τις απαιτήσεις της Ευρώπης καλύπτοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ομάδας TaskForce στο πλαίσιο του Μνημονίου της Ελλάδας με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ). Ο κ. Πάγκαλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον, στο γεγονός ότι η εφαρμογή καλύπτει σήμερα το σύνολο των φαρμακοποιών (90% των φαρμακείων, με 11.000 φαρμακοποιούς στο σύστημα) και το 8ο% των ιατρών (με 38.000 ιατρούς στο σύστημα με δικαίωμα συνταγογράφησης και αυτό παρά τις αρχικές αντιδράσεις και τη δυσπιστία του κλάδου). Η εφαρμογή αυτή είναι η πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη εφαρμογή μεγάλης κλίμακας υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στη Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, η οποία κατάφερε μέσα σε δύο μόλις χρόνια να καλύπτει ηλεκτρονικά το 92% του συνόλου των συνταγών στη χώρα (10 εκατ. συνταγές τον κάθε μήνα). Το σύστημα θα επεκταθεί και σε άλλες ομάδες τελικών χρηστών και σενάρια διασύνδεσης, καλύπτοντας τους ιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και τα νοσοκομεία. Ο πρώτος άμεσος στόχος, με ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο του 2013, είναι η επέκταση του συστήματος με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων, ενσωματώνοντας την προηγούμενη ανεξάρτητη εφαρμογή του Ε-διάγνωσις. Τόνισε κλείνοντας ότι το σύστημα συνταγογράφησης στοχεύει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες ψηφιακών υπογραφών μόλις η χώρα αποκτήσει αξιόπιστα και ασφαλή μητρώα. Το σύστημα ήδη μπορεί να λειτουργήσει με τη χρήση κάρτας υγείας, όποτε αυτή καθιερωθεί και λειτουργήσει στη χώρα.

Η εκδήλωση, τέθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού παραρτήματος του HL7, το HL7 Hellas με αποστολή την προβολή και προώθηση της εφαρμογής διεθνών προτύπων και οδηγιών ιατρικής πληροφορικής για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον έλεγχο του κόστους.

Τη στρογγυλή τράπεζα συντόνισαν ο επισκέπτης καθηγητής της ΕΣΔΥ κ. Ιωάννης Αποστολάκης και ο Πρόεδρος του HL7 Hellas Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ.  

Πηγή

ΝΕΑ του Συνεδρίου, 15/12/2012, τεύχος 1
MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS Μ. Μπότσαρη 15, Τ.Κ. 14561 – Κηφισιά
Τηλ.: 210 6231305 Fax: 210 6233809 E-mail: esdy@mind-work.gr