17/12/12

Νέα έκθεση παρουσιάζει βασικούς δείκτες για την υγεία και τα συστήματα υγείας σε 35 χώρες


Τον Νοέμβριο, η ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσαν από κοινού τη δεύτερη έκθεση «Πανόραμα της Υγείας: Ευρώπη».

Η έκθεση, η οποία έχει εύχρηστη μορφή, παρέχει μια σειρά βασικών δεικτών για την κατάσταση της υγείας, τις παραμέτρους υγείας, τους πόρους και τις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης, την ποιότητα της περίθαλψης, καθώς και για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 5 υποψήφιων για προσχώρηση χωρών και 3 χωρών της ΕΖΕΣ. 

Η έκδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κατάρτιση και καταγραφή των στατιστικών για την υγεία. Μερικά από τα κύρια πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:
  • Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 6 χρόνια το διάστημα 1980 - 2010 
  • Χρόνιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, το άσθμα και η άνοια εμφανίζονται με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα 
  • Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει μειωθεί η κατανάλωση των προϊόντων καπνού χάρη στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, την απαγόρευση των διαφημίσεων και την αύξηση της φορολογίας
  • Η αύξηση των κατά κεφαλήν δαπανών στον τομέα της υγείας επιβραδύνθηκε ή μειώθηκε σε πραγματικούς όρους το 2010 σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αναστρέφοντας τις σταθερά αυξητικές δράσεις
Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση pdf(στα αγγλικά) και την περίληψη pdf(σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

Πηγή

http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm