24/11/12

8ος Δεκάλογος για τις Λοιμώξεις


Το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ)  διοργανώνει επιστημονικό σεμινάριο με θέμα "8ος Δεκάλογος για τις Λοιμώξεις", το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος", Νοσοκομείο Μητέρα.

Το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ) είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ινστιτούτο. Ιδρύθηκε το 2005 από μια ομάδα επιστημόνων που θέλησαν συνδυάζοντας τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία τους να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν βιοϊατρική έρευνα στην Ελλάδα και να συνεργαστούν με άλλους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ο κύριος στόχος του είναι να προάγει την έρευνα με τα υψηλότερα επιστημονικά και ηθικά κριτήρια και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

8th Top Ten on Infections Για περισσότερες πληροφορίες:

Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ) 
Νεαπόλεως 9
151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: 210-68.39.604
Fax: 210-68.39.605
E-mail: secreteriat@aibs.gr

Πηγή

http://www.aibs.gr/2/php/index2.php?lang=el