29/10/12

Συγκρότηση Επιτροπών Εργασίας από το Υπουργείο Υγείας Στις 26/10/2012 αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Υπουργείο Υγείας οι πράξεις συγκρότησης Eπιτροπών Eργασίας που ακολουθούν:

 
  1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Υγείας
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Τιμολόγησης και Αποζημείωσης Φαρμάκων
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Management Νοσοκομείων
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
  6. Συγκρότηση Επιτροπής για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Ανθρώπινων Πόρων του ΕΣΥ
  8. Συγκρότηση Επιτροπής DRGs
Στις Επιτροπές 1, 2, 4, 5, 6 και 8, εκτός από τα μέλη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της TFGR (Task Force for Greece) και του Domain Leader στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας. Στις Επιτροπές 3 και 7 εκτός από τα μέλη θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR.

Οι Επιτροπές αυτές απαριθμούν 15 έως 24 μέλη.

Πηγή:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka