13/10/12

Κάλυψη εξόδων συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού - εξωτερικού

Από την συν. Αλίκη Τσακάλου πήραμε το παρακάτω κείμενο το οποίο αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης του ΕΟΦ για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε συνέδρια.

Κάλυψη εξόδων συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού - εξωτερικού

Ο ΕΟΦ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως 17/10/2012 , με «πρωτότυπο» τρόπο χωρίς δημοσίευση των σχολίων!!!, σχέδιο απόφασης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις. Η Διοίκηση του ΕΟΦ θεωρεί ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα θέτοντας όρια στον αριθμό των εκπαιδευτικών ταξιδιών σε τέσσερα ετησίως και περιορίζοντας την ημερήσια δαπάνη σε 400 ευρώ(φαγητό και ξενοδοχείο) για τα συνέδρια του εξωτερικού και στα 250 ευρώ για τις εκδηλώσεις του εσωτερικού. Εκτός τόπου και χρόνου ο ΕΟΦ, την ώρα που ετοιμάζονται τεράστιες περικοπές προκαλεί με τα ανωτέρω ποσά και δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα γιατί δεν έχει την πολιτική θέληση να θίξει την διαπλοκή που κυριαρχεί στο Σύστημα Υγείας .

Το σύστημα των απευθείας πριμοδοτήσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους επιστήμονες υγείας για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, ομιλίες σε εκδηλώσεις και κλινικές δοκιμές, πρέπει να αλλάξει γιατί αυτό υποθάλπει τη διαφθορά. Το σύστημα με τις προσωπικές συναλλαγές μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και υγειονομικών που δεν θίγει ο ΕΟΦ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και στις υπερτιμολογημένες προμήθειες υλικών.

Η αποκάλυψη περιπτώσεων διαπλοκής στο σύστημα υγείας δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει και να μείνουμε μόνο στις προσωπικές ευθύνες των εμπλεκομένων. Έχουν ευθύνες η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα ο ΕΟΦ, τα Νοσοκομεία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που επιτρέπουν οι υπάλληλοί τους να πριμοδοτούνται από τους προμηθευτές τους. Δυστυχώς η Διοίκηση του ΕΟΦ αρνείται να αποφασίσει μέτρα που να στοχεύουν στον απεγκλωβισμό της εκπαίδευσης των επιστημόνων υγείας από τις πολιτικές προώθησης των εταιριών και θεωρεί ότι με ημίμετρα που κανείς δεν ελέγχει και δεν τηρεί, μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα
Στην τιμή των φαρμάκων προβλέπεται ένα σημαντικό ποσοστό για προωθητικές ενέργειες. Ο φορολογικός νόμος δίνει την δυνατότητα στις Φαρμακευτικές Εταιρείες να εκπίπτουν έξοδα που γίνονται όχι μόνο για την φαρμακευτική ενημέρωση για τα προϊόντα τους, αλλά και για την εκπαίδευση ή παροχές προς μη υπαλλήλους τους, όπως σε επιστήμονες- υπαλλήλους των Νοσοκομείων και Ασφαλιστικών Ταμείων.
Οι ανώτατες συνολικές ετησίως δαπάνες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για την προώθηση των φαρμακευτικών προϊόντων, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τις ίδιες είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό τους (μητρικές, θυγατρικές, εταιρίες παροχής υπηρεσιών), διαμορφώνονται ποσοστιαίως επί του κύκλου εργασιών ως εξής:
α) Για κύκλο εργασιών μέχρι ύψους 10.000.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 12%.
β) Για κύκλο εργασιών από 10.000.000 ΕΥΡΩ έως 25.000.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 9%.
γ) Για κύκλο εργασιών από 25.000.000 ΕΥΡΩ έως 50.000.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 6%.
δ) Για κύκλο εργασιών από 50.000.000 ΕΥΡΩ έως 100.000.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 3%.
ε) Για κύκλο εργασιών άνω των 100.000.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 1%.
Ο κύκλος εργασιών των φαρμακευτικών εταιρειών ετησίως ανέρχεται περίπου στα 6 δις Ευρώ. Από ένα εύκολο υπολογισμό το ποσό που κατευθύνεται αφορολόγητα προς τις προωθητικές ενέργειες ανέρχεται ετησίως σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πολύ χρήμα διαθέσιμο και αφορολόγητο που κατευθύνεται με διάφορες μορφές για την προώθηση και υπερσυνταγογράφηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων τους.

Επτά προτάσεις για την συμμετοχή των υγειονομικών στα Συνέδρια. 
1. Την ώρα που η πολιτεία φορολογεί εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχιας, πως είναι δυνατόν να εξαιρεί από την φορολόγηση τεράστια ποσά που σε μεγάλο μέρος τους κατευθύνονται και για την προκλητή συνταγογράφηση που έχει καθηλώσει οικονομικά το Δημόσιο σύστημα Υγείας; Να μειωθούν κατά 50% τα ποσοστά επί του κύκλου εργασιών που οι φαρμακευτικές εταιρείες δικαιολογούν φορολογικά ως έξοδα προβολής των προϊόντων τους. Να καταργηθούν όλα τα έξοδα που εντάσσονται στις προωθητικές ενέργειες και εξυπηρετούν ουσιαστικά την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
2. Να προστατεύεται η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια των επιστημόνων του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ που πρέπει να συναλλάσσονται προσωπικά με τις εταιρείες για να εξασφαλίζουν την συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια. Οι παροχές των φαρμακευτικών εταιρειών για την προώθηση της ιατρικής και φαρμακευτικής εκπαίδευσης να κατευθύνονται στις Διοικήσεις των Δημόσιων Οργανισμών μέσω του ΕΟΦ. Να καθοριστεί ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών που να κατατίθεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ για την εκπαίδευση των Επιστημόνων Υγείας. Οι επιστημονικές επιτροπές των Οργανισμών να προγραμματίζουν με αντικειμενικά κριτήρια την εκπαίδευση όλων των στελεχών. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών στην εκπαίδευση αλλά πρέπει να γίνεται με κανόνες που αποτρέπουν την προσωπική συναλλαγή.
3.Τα έξοδα των φαρμακευτικών εταιρειών για συμμετοχές σε συνέδρια κ.τ.λ. ,να εκπίπτουν φορολογικά μόνο εφόσον είναι παροχές προς τον ΕΟΦ και τις Διοικήσεις των Οργανισμών.
4. Οι χορηγίες για τις αμοιβές των ομιλητών να δίνονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στις οργανωτικές επιτροπές των εκδηλώσεων που επιλέγουν τους ομιλητές, για να σταματήσει το φαινόμενο των άμεσα πριμοδοτούμενων από εταιρείες καθηγητών στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
5. Όταν γίνονται χορηγίες από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε συλλόγους και σωματεία για την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, το υπόλοιπο από τις αχρησιμοποίητες χορηγίες να επιστρέφεται στον ΕΟΦ. Να σταματήσει η πριμοδότηση της λειτουργίας σωματείων από τις μη χρησιμοποιούμενες χορηγίες για επιστημονικές εκδηλώσεις και επομένως ο έλεγχος και η χειραγώγησή τους.
6. Τα ανώτατα ποσά που προτείνονται για την κάλυψη της ημερήσιας δαπάνης να διατηρηθούν μόνο για τους συνέδρους που συμμετέχουν με εργασίες και ομιλίες. Για τους υπολοίπους που απλώς συμμετέχουν να μειωθούν κατά 30%. Πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι έλληνες υγειονομικοί να συμμετέχουν στις διεθνείς εκδηλώσεις με περισσότερες εργασίες και ομιλίες.
7. Ο ΕΟΦ να οργανώσει την ηλεκτρονική ενημέρωση προς τους υγειονομικούς σχετικά με το περιεχόμενο των επιστημονικών εκδηλώσεων. Να οργανώσει επίσης και έντυπη φαρμακευτική ενημέρωση , ώστε να μην ελέγχεται η ενημέρωση αποκλειστικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν μέσω διαφημίσεων την κυκλοφορία δωρεάν εντύπων .

Με εκτίμηση

Τσακάλου Αλίκη
Φαρμακοποιός

Υ.Σ Το κείμενο της διαβούλευσης: http://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_Om7s&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=11&_62_INSTANCE_Om7s_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_Om7s_groupId=12225&_62_INSTANCE_Om7s_articleId=275431&_62_INSTANCE_Om7s_version=1.0

Πηγή

Κέιμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Τσακάλου Αλίκη, Φαρμακοποιός