2/10/12

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων του Παραρτήματος 1α της Υπουργικής απόφασης ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/ Β/2012) σε ασθενείς Ιδιωτικών Κλινικών


Ο ΕΟΠΥΥ με τον χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ" έστειλε έγγραφό του με το οποίο ενημερώνει ότι:

"στις πόλεις που λειτουργεί πλέον αυτόνομα φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ (συνημμένος Πίνακας) υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετούνται οι ιδιωτικές κλινικές που αδυνατούν να διαθέσουν σκευάσματα του Παραρτήματος 1α της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης σε ασφαλισμένους του Οργανισμού."Επιλέγοντας τις εικόνες, τις βλέπετε σε μεγάλο μέγεθος. Το έγγραφο μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

ΕΟΠΥΥ