27/9/12

Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια των Ασθενών με βάση τον Πολυεπαγγελματικό Οδηγό Σπουδών του Π.Ο.Υ.Στις 21 - 23 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας η διημερίδα με τίτλο "Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια των Ασθενών με βάση τον Πολυεπαγγελματικό Οδηγό Σπουδών του Π.Ο.Υ."

Σκοπός αυτής της διημερίδας ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών για τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας, προκειμένου να εφαρμόζουν στον εργασιακό του χώρο τις αρχές, τις πρακτικές και τα σχετικά εργαλεία.

Στα πλαίσια της διημερίδας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σε κάποια χώρα, οι αρχές και οι έννοιες για την ασφάλεια των ασθενών ισχύουν και εφαρμόζονται. Το γεγονός ότι η σχετική έλλειψη επαρκών πόρων για την υγειονομική περίθαλψη καθώς και οι ελλείψεις προσωπικού δύναται να καταστίσουν το περιβάλλον πιο ευάλωτο, δε σημαίνει ότι οι προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορούν να βελτιώσουν και να καταστήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ασφαλέστερες για τον ασθενή.

Πηγή

http://www.yyka.gov.gr/

Πληροφορίες

http://www.who.int/en/