9/9/12

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας


Στο πλαίσιο της κοινωνικής αστάθειας και των μεταρρυθμιστικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ο χώρος της υγείας αποτελεί έναν τομέα ο οποίος βάλλεται διαρκώς.

Στο επίκεντρο όλων αυτών των προβλημάτων και των ραγδαίων αλλαγών βρίσκεται ο ασθενής ο οποίος καθημερινά βιώνει την αποδόμηση των κρατικών μηχανισμών κοινωνικής στήριξης, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το Συνέδριο «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας» έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια βάση διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ασθενών.

Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ενώσουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί, γνωστοποιώντας τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας ένα καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών τους και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών υγείας.

Kεντρικά θέματα
  • Δικαιώματα ασθενών
  • Πρόσβαση σε θεραπείες και αποζημίωση
  • Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας
  • Συμμετοχή ασθενών στη χάραξη πολιτικής

Το Συνέδριο διοργανώνεται 2 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα. Για να παρακολουθήσετε ή να υποστηρίξετε το Συνέδριο καλέστε τον:
κ. Βασίλη Καφίρη,
T: +30 210 661 77 77 (εσωτ. 132),
F: +30 210 6617 778,
Email: vkafiris@boussias.com

Πηγές

http://www.pespa.gr/gr/announcements_gr.htm
http://www.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=86&la=1&confID=232