29/8/12

Αναστολή χορήγησης έξι φαρμακευτικών σκευασμάτων της NOVARTIS προς τον ΕΟΠΥΥ και χορήγησή τους μόνο από Φαρμακεία Νοσοκομείων και Ιδιωτικά Φαρμακεία


Μόνο από τα Φαρμακεία Νοσοκομείων και Ιδιωτικά Φαρμακεία θα διατίθενται έξι φαρμακευτικά σκευάσματα της Novartis Hellas, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Με ανακοίνωσή της η φαρμακευτική εταιρεία Novartis Hellas γνωστοποιεί, ότι αναστέλλει την πίστωση για έξι φαρμακευτικά σκευάσματα, προς τον ΕΟΠΥΥ. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι τα: 
  • Myfortic, Certican, Sebivo, Tasigna, Glivec και Afinitor
Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να τα προμηθεύονται από Φαρμακεία Νοσοκομείων και Ιδιωτικά Φαρμακεία, όχι όμως και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ακολουθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Novartis Hellas τροποποιεί την εμπορική της πολιτική για τα φαρμακευτικά σκευάσματα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor®
Συνεχίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών φαρμακείων
  • Αναστέλλεται η πίστωση των παραπάνω 6 σκευασμάτων προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω υπέρογκου χρέους ύψους 90 εκ. ευρώ 
  • Συνεχίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών φαρμακείων, ενώ 
  • Η αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Novartis Hellas προς τον ΕΟΠΥΥ δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους ασθενείς 
  • Τα υπόλοιπα σκευάσματα της εταιρίας θα εξακολουθούν να διανέμονται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ 
 28 Αυγούστου 2012 - Η Novartis Hellas, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, αποφάσισε να τροποποιήσει την εμπορική της πολιτική απέναντι στον ΕΟΠΥΥ.

 Είναι γνωστόν ότι ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας της χώρας μας ο ΕΟΠΥΥ, είναι ένας οργανισμός με τεράστια χρέη. Κατά συνέπεια δημιουργούνται υπέρογκες ανεξόφλητες οφειλές, απέναντι σε πολλούς εταίρους στον χώρο της Υγείας. Είναι ένα φλέγον ζήτημα που αναζητά άμεσα τη λύση του και η λύση είναι μία. Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από την Πολιτεία.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές μας για εξεύρεση λύσης αναφορικά με το θέμα του συσσωρευμένου χρέους του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρία, το οποίο υπερβαίνει τα 90 εκ. ευρώ και προσαυξάνεται κατά 10 εκ. ευρώ μηνιαίως, δεν ευοδώθηκε καμία κοινώς αποδεκτή λύση.

Ως εκ τούτου, η εταιρία οδηγήθηκε στην παραπάνω απόφαση και προβαίνει σε τροποποίηση της εμπορικής της πολιτικής για τα φαρμακευτικά σκευάσματα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor®, τα οποία διανέμονται μέχρι σήμερα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά φαρμακεία. Συγκεκριμένα, από σήμερα, η εταιρία θα αναστείλει την πίστωση προς τον ΕΟΠΥΥ για τα παραπάνω σκευάσματα.

Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, γνωρίζοντας ότι το φάρμακο αποτελεί κοινωνικό αγαθό και έχοντας ως γνώμονα την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, η Novartis θα συνεχίσει να διαθέτει αυτά τα σκευάσματα μέσω των υπολοίπων νόμιμων καναλιών διανομής, δηλαδή τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά φαρμακεία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί επίσης, πως η απόφαση αυτή της Novartis Hellas δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς που λαμβάνουν τις ανωτέρω θεραπείες.

Όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα της εταιρίας θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ.

Η εταιρία προχώρησε στην επιλογή σκευασμάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διατίθενται σε όλα τα κανάλια διανομής, πάντα με ύψιστη προτεραιότητα την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους. Κάποια προϊόντα της λίστας Ν. 3816/2010, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1003 Β/02-04-2012), μπορούν και διατίθενται, εκτός από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Τα παραπάνω 6 σκευάσματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επιπρόσθετα, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή στους ασφαλισμένους, ενώ δεν είναι απαραίτητη η ένδειξη «στερείται».

Τα υπόλοιπα σκευάσματα της εταιρίας που ανήκουν στη λίστα Ν. 3816/2010: Aclasta, Binocrit, Cardioxane, Exjade, Extavia, Gilenya, Ilaris, Lucentis, Simulect, Sandostatin LAR, Tobi, Visudine, Xolair, Zarzio, Zometa, καθώς και όλα τα άλλα σκευάσματα της εταιρίας θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της δύσκολης περιόδου που διέρχεται η χώρα, η Novartis Hellas έχει στηρίξει και συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης των δαπανών υγείας. Επίσης, έχει στηρίξει, εμπράκτως, τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ για την επίτευξη των στόχων του επιδεικνύοντας ιδιαίτερα μεγάλη ανοχή σε ό,τι αφορά στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες τα τελευταία 3 χρόνια, η εταιρία έχει συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ, μέσω επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, και επιπλέον μέσω πληρωμών σε προμηθευτές, μισθοδοσίες, φόρους, και κοινωνική ασφάλιση, παραγωγής και προώθησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε συνεργασία με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κ.α. Η εταιρία έχει όμως υποχρέωση να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της, προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων της, των συνεργατών και όλων των λοιπών κοινωνικών της εταίρων. Οφείλει να εξασφαλίσει τη ρευστότητα της, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις βασικές της υποχρεώσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα ληξιπρόθεσμων οφειλών, που έχουν δημιουργήσει πολλές επιπλοκές και έχουν οδηγήσει σε ασφυξία την ελληνική αγορά.

Η Novartis Hellas, με συνέπεια στο ήθος και τις αρχές που διέπουν την επιχειρησιακή της δραστηριοποίηση και στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής και υπεύθυνης λειτουργίας στη χώρα μας, είναι πρόθυμη να επανεξετάσει την άρση αυτής της εμπορικής πολιτικής που υιοθετεί, εφόσον ο ΕΟΠΥΥ επιδείξει την φερεγγυότητα που αρμόζει σε έναν φορέα του μεγέθους του και ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του. Πρόθεση της Novartis Hellas παραμένει η εξεύρεση αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα του συσσωρευμένου χρέους μέσω του διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους.

Περισσότερα για τα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor®

Τα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor® απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις.
Συγκεκριμένα, τα Certican και Myfortic αφορούν μεταμοσχευμένους ασθενείς, το Sebivo απευθύνεται σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B, ενώ τα Glivec, Tasigna, και Afinitor σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους (Glivec για χρόνια μυελογενή λευχαιμία και στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού, Tasigna για χρόνια μυελογενή λευχαιμία, Afinitor για παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους, νεφροκυτταρικό καρκίνο, και μεταστατικό καρκίνο του μαστού). Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 3.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα λαμβάνουν τις παραπάνω θεραπείες.

Η Novartis 
Η Novartis AG στον Τομέα της Υγείας παρέχει λύσεις στις αναφυόμενες ανάγκες των ασθενών και των κοινωνιών. Επικεντρωμένη αποκλειστικά στον Τομέα αυτό, η Novartis διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει άριστα αυτές τις ανάγκες: καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, οικονομικώς συμφέροντα γενόσημα φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά, καθώς και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Η Novartis είναι η μόνη εταιρία που κατέχει ηγετικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς. Το 2011, επενδύθηκαν περίπου 9,6 δις δολάρια σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, οι εταιρίες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 124.000 εργαζομένους και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 140 χώρες του κόσμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.novartis.com
Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. έχει κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, σε προϊόντα οφθαλμολογικής φροντίδας και στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ λειτουργούν γραφεία και στη Θεσσαλονίκη, όπου συνολικά απασχολούνται περισσότερα από 600 άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.novartis.gr
# # # Για περισσότερες πληροφορίες:
Διεύθυνση Επικοινωνίας Τηλ: 210 2897346 Fax: 210 2897310 http://www.novartis.gr

Πηγές

Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Υγείαonline