21/8/12

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο έγκρισης και χορήγησης της Αυξητικής Ορμόνης στα παιδιά


Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξεδόθη Εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία η διαδικασία συνταγογράφησης για τη χορήγηση Αυξητικής Ορμόνης είναι η ίδια για όλους, δηλαδή για τους Ενδοκρινολόγους ή Παιδοενδοκρινολόγους είτε είναι στο Δημόσιο χώρο της υγείας είτε στον Ιδιωτικό.

Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου μπορεί να γίνεται από το Φαρμακείο του Δημόσιου Νοσοκομείου που βρίσκεται στην περιοχή διαμονής του ασθενούς. Συνταγογράφηση Αυξητικής Ορμόνης

Πηγή

ΥΥΚΑ