17/7/12

50και Ελλάς, Ενεργός Γήρανση και Διαγενεακή Αλληλεγγύη


Το 50και Ελλάς είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων άνω των 50 στην Ελλάδα, σε μια κοινωνία ισότητας και μέσα από δραστηριότητες που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής.

Σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους, φροντίζει και υποστηρίζει τα δικαιώματα τους στην ίση και δίκαια μεταχείριση στην κοινωνία, στην εργασία, στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη, στην διασκέδαση, στην αυτονομία και στην αξιοπρεπή διαβίωση, στη συμμετοχή στις αποφάσεις που παίρνονται, και στη χάραξη κάθε είδους πολιτικής με επιπτώσεις σε αυτούς.

Η οργάνωση επίσης προωθεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες για υποστήριξη των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων και τις οικογένειες και επαγγελματίες που τους φροντίζουν.

Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ - και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μας προσφέρει.

Η ενεργός γήρανση μπορεί να δώσει στη μεταπολεμική γενιά της δημογραφικής έκρηξης και στα αυριανά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τις εξής ευκαιρίες:

• να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους
• να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία
• να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους.

Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για τους πολιτικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς όπως η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες ΤΠ και οι μεταφορές.

Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το 50και Ελλάς είναι ένα δυναμικό μέλος της οργάνωσης AGE Platform Europe http://www.age-platform.eu που αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους πολίτες άνω των 50 ετών στους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή

50+Ελλάς