25/5/12

Οι διαγωνισμοί του ΕΣΥ και η διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους


Η διενέργεια διαγωνισμών είναι το ποιο σημαντικό μέτρο για να προμηθευόμαστε τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας και ελέγχονται για την ποιότητά τους από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα της Ε.Ε στις όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, ώστε να εξασφαλίζουμε με τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες όλες τις αναγκαίες φαρμακοθεραπείες για τους ασθενείς.

1. Οι κεντρικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια των φαρμάκων παρά τις προσπάθειες και παρεμβάσεις μας τελικά αποδείχτηκε ότι δεν απέδωσαν ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τα συμφέροντα που κυριαρχούν στο ΕΣΥ έθεσαν διάφορα εμπόδια που δεν αντιμετωπίστηκαν, με αποτέλεσμα ακόμη και τώρα που με δυσκολία καλύπτουμε τα στοιχειώδη, 5 χρόνια μετά από την ψήφιση του νόμου 3580 του 2007, το ΕΣΥ συνεχίζει να μην εκμεταλλεύεται τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών για να προμηθεύεται σε χαμηλότερες τιμές υλικά και φάρμακα.

Πρέπει να δοθεί άμεσα απάντηση από την Πολιτεία πως θα αντιμετωπιστεί η εσκεμμένη κωλυσιεργεία με την μέθοδο των ενστάσεων και προσφυγών εκ μέρους εταιρειών για την καθυστέρηση υπογραφής των συμβάσεων.

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Νόμου 3886/2010 εμπόδιζε την υπογραφή των συμβάσεων πριν την οριστική εκδίκαση των προσφυγών. Μετά την εμπειρία με τις καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς της ΕΠΥ επειδή οι προσφυγές στην Ελλάδα δεν εκδικάζονται όπως στην Ε.Ε αλλά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, στο Νόμο 4052/1-3-2012 που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας ψηφίστηκε προσθήκη που έλυνε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Η προσθήκη αναφέρει «4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται με βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους νόμους 3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010 και 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ., για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.»

Τι συνέβη αμέσως μετά στις 12/3/2012 και στο άρθρο 63 του Νόμου 4055 που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω προσθήκη του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε από την Βουλή 10 ημέρες νωρίτερα; Τι συνέβη;; Ποιοι επιθυμούν να κάνουμε διαγωνισμούς και να μην έχουμε αποτελέσματα; Ποιοι είναι εκείνοι που δεν μας επιτρέπουν να εξυπηρετήσουμε το Δημόσιο Συμφέρον; Γιατί δεν εφαρμόζεται η άμεση υποχρέωση των μειοδοτών να τροφοδοτούν τα Νοσοκομεία με τα φάρμακα - υλικά και τις τιμές που προσέφεραν στις διαδικασίες του διαγωνισμών, πριν την εκδίκαση των ενστάσεων ή ακόμη και την υπογραφή των συμβάσεων; Μήπως η αποτυχία των κεντρικών διαγωνισμών θεωρείται απαραίτητη για να εκχωρηθεί η οργάνωση των προμηθειών του ΕΣΥ αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις; Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την προοπτική γιατί προσβάλει την αξιοσύνη τόσων ικανών στελεχών που διαθέτει το ΕΣΥ.

Με τις Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για παροχή εκπτώσεων στα φάρμακα για τα οποία κυκλοφορούν και γενόσημα στην 3η,4η,5η ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία, εξοικονομήσαμε σημαντικούς οικονομικούς πόρους, οργανώσαμε με διαφάνεια τη διαδικασία κατάθεσης εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και θέσαμε υψηλά τον πήχη για την επιτυχία των κεντρικών διαγωνισμών. Η ανωτέρω δραστηριότητά που έγινε με τη σημαντική συμβολή των Νοσοκομειακών φαρμακοποιών, κάλυψε εν μέρει το κενό μέχρι τη διενέργεια των διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων από την ΕΠΥ.

2. Ο ΕΟΠΥΥ έχει καλύψει μεγάλο ποσοστό από την ετήσια επιχορήγηση από το Κράτος, δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ακόμη δεν έχει επιλέξει ως μέθοδο μείωσης των δαπανών του τη διενέργεια διαπραγματεύσεων και διαγωνισμών για τη προμήθεια φαρμάκων και υλικών. Τι επιλέγεται λοιπόν; Η μεταφορά της δαπάνης για τα φάρμακα υψηλού κόστους από την Ασφαλιστική στη Νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, ώστε να μην υπερβεί η Ασφαλιστική φαρμακευτική δαπάνη τον στόχο των 2,88 δις ευρώ που έχει συμφωνηθεί ως κλειστός προϋπολογισμός για το 2012 και να μην ζητηθεί για την υπερκάλυψή της, που έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζεται, επιπλέον REBATE ανά δίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4052/ 1-3-2012 στο άρθρο 11; Και το αντίτιμο ποιό θα είναι; Καταρχήν να πληρώσουν την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ οι Έλληνες φορολογούμενοι αντί για τις φαρμακευτικές εταιρείες όπως προβλέπει ο νόμος και δεύτερον να υπερκαλύψουν τους Προϋπολογισμούς τους τα Νοσοκομεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην μπορούν να προμηθευτούν ούτε τα στοιχειώδη υλικά για να λειτουργήσουν. Η δαπάνη είναι τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον να καλυφτεί από μία πρώτη αποστολή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ στα Νοσοκομεία.

Δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε στο κλείσιμο τμημάτων των Νοσοκομείων εξαιτίας της σκοπιμότητας του ΕΟΠΥΥ, που αντί να δημιουργήσει μερικά ακόμη φαρμακεία του και να εξυπηρετεί με χαμηλό κόστος τους ασφαλισμένους του για τα Φ.Υ.Κ , μεταφέρει το κόστος στα Νοσοκομεία για να είναι μέσα στον ετήσιο στόχο των 2,88 δις ευρώ για τις φαρμακευτικές δαπάνες.

Οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί που διαχειριζόμαστε στα Νοσοκομεία και η γνωμοδότηση του Σ.Ε ότι όλες οι προμήθειες πρέπει να είναι με ΑΔΑ , δηλαδή μέσα στα πλαίσια των προϋπολογισμών, επιβάλουν να απαιτήσουμε άμεσα.
  • Να εξαιρεθούν από την κατάσταση (1) των Νοσοκομειακών φαρμάκων υψηλού κόστους, φάρμακα που είναι για θεραπεία εκτός Νοσοκομείων και να μεταφερθούν στη κατάσταση ΦΥΚ (2) που εκτελούν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ . 
  • Όλα τα Νοσοκομειακά φαρμακεία να εκτελούν συνταγές εξωτερικών ασθενών της κατάστασης (1) των αποκλειστικά Νοσοκομειακών Φαρμάκων και ανάλογα με τις κλινικές που διαθέτουν και όχι της κατάστασης (2) των φαρμάκων υψηλού κόστους που πρέπει να διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 
  • Στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία πρέπει να οργανωθεί άμεσα από τα τμήματα μηχανοργάνωσης ο τεχνικός τρόπος που θα γίνεται ο χωρισμός των φαρμάκων υψηλού κόστους προς τους εξωτερικούς ασθενείς. 
  • Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που επιβαρύνθηκε και με τα Φ.Υ.Κ επικρατεί πανικός στα Νοσοκομειακά φαρμακεία, που δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα. Να ενισχυθούν όπου απαιτείται τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία με επικουρικούς Φαρμακοποιούς και λοιπό προσωπικό . 
  • Τα φάρμακα για τη βραχεία Νοσηλεία να χορηγούνται με ατομικές ηλεκτρονικές συνταγές από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία στους ασθενείς. Με ατομικές συνταγές (όχι με εσωτερικά Νοσοκομειακά Συνταγολόγια) που θα κατατίθενται στα Ασφαλιστικά Ταμεία , θα ελέγχονται και θα αποζημιώνονται . 
  • Ο ΕΟΠΥΥ στις μεγάλες πόλεις να ιδρύσει νέα φαρμακεία και να εξυπηρετεί με χαμηλό κόστος τους ασφαλισμένους του για όλα τα Φ.Υ.Κ. 
  • Από την πολιτεία πρέπει να υπάρξει μία ξεκάθαρη επιλογή για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων και την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών. Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ για να μην πολλαπλασιάζονται μεταφερόμενα στους ασθενείς, στους γιατρούς , τους φαρμακοποιούς , τα Νοσοκομεία και τις εταιρείες. 
  • Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προτείνει οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί που σηματοδοτούν μία ποιοτική αλλαγή στη πολιτική για το φάρμακο. 

Με εκτίμηση, 

Τσακάλου Αλίκη 
Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Πηγή

Κείμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Τσακάλου Αλίκη, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ