12/4/12

Ανακοίνωση ΥΥΚΑ για τη χορήγηση ακριβών φαρμάκων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία


Από το Γραφείο Τύπου του ΥΥΚΑ εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

"ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), που αναφέρει ότι τα ενλόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαραμκεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.

Στις συκγεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά."

Πηγή

ΥΥΚΑ


Σχόλιο Nosfar: Τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία και οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, αν δεν υπάρχει έλλειψη και διαθέτουν τα σκευάσματα, ΔΕΝ μπορούν να τα χορηγήσουν στους εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ διότι στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ΔΕΝ έχει προβλεφθεί η χρέωση με Νοσοκομειακή Τιμή + 5% + ΦΠΑ που είναι υποχρεωμένα εκ του Νόμου να χορηγούν τα φάρμακα. Έχει προβλεφθεί μόνο η χρέωση που εφαρμόζουν τα Ιδιωτικά Φαρμακεία δηλαδή με Λιανική τιμή.

Ως εκ τούτου, πως θα αναγράψει ένας Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός στην Συνταγή του Ασφαλισμένου "Στερούμεθα" όταν διαθέτει το φάρμακο στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο αλλά δεν μπορεί να το χορηγήσει στους εξωτερικούς ασθενείς λόγω αδυναμίας της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης;  Κανονικά πρέπει να γράψει ότι διαθέτει το φάρμακο αλλά δεν μπορεί να το χορηγήσει λόγω ελλείψεων της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης!

Η λύση του προβλήματος, για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνη για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, είναι απλούστατη:

Να ενημερώσουν την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ώστε να είναι συμβατή με τις διαδικασίες των Νοσοκομειακών Φαρμακείων, όπως προβλέπει η Νομοθεσία!!!