12/4/12

Διαχείριση φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στην Δι@ύγεια (ΑΔΑ: Β4Ω0Θ-ΖΓ7) από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Α. Δημόπουλο έγγραφο με οδηγίες για την Διαχείριση των φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ 10 4 12


Η ημερομηνία που αναγράφεται στο έγγραφο, προφανώς είναι λάθος! Πρόκειται για 10-04-2012 και όχι 10-4-2011 όπως προκύπτει και από την ημερομηνία ανάρτησης στη Δι@ύγεια που είναι: 10/04/2012 12:05:52 ;)


Πηγή

Δι@ύγεια