3/4/12

Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ.2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Υπουργική Απόφαση με θέμα: Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ.2του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (ΑΔΑ: Β4ΒΒΘ-ΥΛΠ)

Στην απόφαση αναφέρεται ότι:

1. Ο πρώτος κατάλογος, εφεξής κατάλογος «1. Για αποκλειστική νοσοκομειακή διάθεση» περιλαμβάνει τα φάρμακα του Παραρτήματος 1. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Τα φάρμακα του παραρτήματος 1. αφορούν σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ΦΚΑ αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. 

2. Ο δεύτερος κατάλογος, εφ εξής κατάλογος «2. Για διάθεση και από ιδιωτικά φαρμακεία» περιλαμβάνει τα φάρμακα του Παραρτήματος 2. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Τα φάρμακα του παραρτήματος 2. αφορούν σε εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ΦΚΑ τόσο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

3. Η χρέωση των φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ και τους άλλους ΦΚΑ τόσο του καταλόγου «1. Για αποκλειστική νοσοκομειακή διάθεση» όσο και του καταλόγου «2. Για διάθεση και από ιδιωτικά φαρμακεία» όταν γίνεται από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών, ορίζεται στην νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ. Η χρέωση των φαρμάκων του καταλόγου «2. Για διάθεση και από ιδιωτικά φαρμακεία», όταν γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί «τιμολόγησης φαρμάκων».

4. Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων των δύο καταλόγων και την εκτέλεση των συνταγών ισχύουν παράλληλα και οι Υπουργικές Αποφάσεις περί Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συνταγογράφησης με βάση την Δραστική Ουσία.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ_03042012

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο (164 σελίδες) από ΕΔΩ.


Πηγή 

Δι@ύγεια


1 Σχόλιο


Ο/Η Eleni Rinaki είπε...
Φαίνεται ότι ο Κατάλογος 1 τελειώνει στη σελίδα 44 και ο Κατάλογος 2 αρχίζει στη σελίδα 45. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απουσιάζουν εντελώς φάρμακα όπως: HUMIRA, ENBREL, STELARA, EPREX, ARANESP, BETAFERON, AVONEX, ενώ στον Κατάλογο 2 περιλαμβάνονται φάρμακα όπως NEXIUM INJ!!!
3/4/12 12:09 μ.μ.