7/4/12

Νέα Δελτία Τιμών Φαρμάκων 06-04-2012


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ με Αρ.Πρωτ.: Γ.Υ.1945 το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης με την Υπουργική Απόφαση 06-04-12.docx Μέγεθος: 30.5 KB.

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%. Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει:

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς από Δευτέρα 9/4/2012.
2. Για τις φαρμακαποθήκες από 17/4/2012 και για τα φαρμακεία 30 Απριλίου 2012.

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες του παραρτήματος «Πίνακας Δραστικών ουσιών για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» της υπ’ αριθμ.ΔΥΓ3(α)Οικ.33239/30-3-2012, Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 983/30-3-2012), για τα οποία οι τιμές του παρόντος δελτίου ισχύουν από 9/4/2012.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
  • αν όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρχείο που έχει αναρτηθεί (τελευταία ενημέρωση: 07/04/2012 09:30πμ), σας παρουσιαστεί το μήνυμα:απαντήστε "ΝΑΙ" ώστε να ανοίξει το αρχείο. Το σφάλμα εμφανίζεται λόγω της κατάληξης του αρχείου σαν .xls και όχι σαν .xlsx. 
  • το αρχείο έχει 2 φύλλα εργασίας. Το πρώτο έχει τίτλο "ΘΕΤΙΚΗ, ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΜΗΣΥΦΑ" και το δεύτερο "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΟΠΥΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ".
  • αμέσως μετά τη μεταφόρτωση στον υπολογιστή σας προτείνουμε να κάνετε ταξινόμηση "ως προς την ονομασία", σε κάθε φύλλο εργασίας ξεχωριστά, ώστε να έχετε το αρχείο με ταξινόμηση αλφαβητικά και όχι ανακατεμένο όπως είναι αρχικά.
 Πηγή

ΥΥΚΑ
Υπουργική Απόφαση