14/3/12

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων ΕΠΥ 2/2011 και αναμονή για τις υπογραφές των Συμβάσεων


Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 2/2011, με τίτλο:.

Θέμα 14ο : «Κατακύρωση αποτελεσμάτων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 2/2011».

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ύστερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων με αριθμό διακήρυξης ΕΠΥ 1/2011 για τα νοσοκομεία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» και Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», η τιμή ανά δόση για το είδος OMEPRAZOL 40 MG PD SOL INF ανήλθε σε 0,96€. Όμως, η τιμή ανά δόση η οποία προσφέρθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος αφορά όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ελλάδος, ανέρχεται στην τιμή των 2,67€. Σημειώνεται ότι, από την παρακολούθηση των αναλώσεων των φαρμάκων, για το εν λόγω είδος, από τους φορείς υγείας, προκύπτει ότι η τρέχουσα τιμή αγοράς ανέρχεται σε 1,65€ (π.χ. ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ»).

Συνεπώς, αποφασίζεται η ματαίωση της προμήθειας για το είδος OMEPRAZOL 40 MG PD SOL INF και η επαναπροκήρυξή του για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στο έγγραφο δεν αναφέρεται αν έχει γίνει ή θα γίνει διαγωνισμός για την άλλη μορφή ενέσιμης ομεπραζόλης που είναι η OMEPRAZOL PD LYOPH INJECTION η οποία περιέχει και διαλύτη και προορίζεται όχι μόνο για έγχυση αλλά και για ενδοφλέβια χορήγηση.

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι η ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τις ως άνω εταιρείες θα ορισθεί με νεώτερη ανακοίνωση προς τις εκάστοτε εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατακύρωση διαγωνισμού φαρμάκων-ΕΠΥ
Πηγή

Δι@ύγεια