30/11/11

Εφημερίες, Λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο, Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΠΥ, Εφαρμογή θεραπευτικών πρωτόκολλων: Αλληλογραφία της ΠΕΦΝΙ με το ΥΥΚΑ


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) έχουν αναρτηθεί επιστολές προς το ΥΥΚΑ, τους Διοικητές ΥΠΕ και Διοικητές Νοσοκομείων, που αφορούν θέματα ζωτικής σημασίας για τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς ΕΣΥ. Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες αναρτήσεις.Πηγή

ΠΕΦΝΙ