17/11/11

Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος των ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για την προμήθεια ακόμα 7 δραστικών ουσιών


Ολοκληρώθηκε στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), με απόλυτη επιτυχία ο δεύτερος κύκλος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), για την προμήθεια επτά (7) ακόμα δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 38.491.458 €, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του ΥΥΚΑ.

Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της τρέχουσας νοσοκομειακής τιμής και της χαμηλότερης τιμής που προέκυψε από τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ανά κατηγορία έχει ως ακολούθως:

ΕΠΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_16112011

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από τη σημερινή διαδικασία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions) κατέληξε, σε εξοικονόμηση για το Ελληνικό Δημόσιο 20.053.701,43 €

Μέχρι σήμερα, που έχουν ολοκληρωθεί οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες των δέκα πρώτων δραστικών ουσιών επιβεβαιώνονται πλέον οι προσδοκίες και οι στόχοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προμήθεια ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων εγκεκριμένων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σε πολύ χαμηλές τιμές.

Η διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη 17.11.2011 και την Παρασκευή 18.11.2011 με τις υπόλοιπες δεκατρείς (13) κατηγορίες.


Πηγή

ΥΥΚΑ