24/10/11

Φάρμακα Ειδικών Παθήσεων - Απογευματινή λειτουργία Φαρμακείων


Με αφορμή την επικείμενη έκδοση εγκυκλίου για την εκτέλεση συνταγών του Ν.3816/2010 από τα φαρμακεία των νοσοκομείων (δεκαπέντε φαρμακεία μόνο ;) και τη λειτουργία απογευματινών φαρμακείων στα νοσοκομεία, θέλω να θέσω υπόψη σας τα εξής:

 • Διαπίστωση. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί επωμίζονται μέρος του έργου των ένδεκα χιλιάδων (11.000) ελεύθερων επαγγελματιών και υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς να είναι μέρος των υποχρεώσεών τους, ως εύκολη λύση, χωρίς καμία αμοιβή, τη στιγμή που τα νοσοκομειακά φαρμακεία έχουν φορτωθεί με ένα πλήθος νέες δραστηριότητες (διαγωνισμοί, επιτροπές φαρμάκων - προσφορές- στατιστικά στοιχεία- esynet ) και μάλιστα χωρίς το στοιχειώδες προσωπικό και σε συνθήκες βαθμολογικής και μισθολογικής υποβάθμισης. Με βιαστικούς χειρισμούς και χωρίς καμία προεργασία, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί χάος και στη λειτουργία των φαρμακείων και των νοσοκομείων από τη μαζική προσέλευση ασθενών και οι οποίοι δεν θα έχουν τελικά τη δυνατότητα να πάρουν έγκαιρα τα φαρμακά τους.
 • Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι κάνουν χρήση φαρμάκων του Ν. 3816 (θα πρέπει να ζητηθούν στοιχεία από τη Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία). 
 • Θα πρέπει να γίνει κατανομή των ασθενών κατά νοσοκομείο με κάποια κριτήρια.
 • Θα πρέπει κάθε νοσοκομείο να δημιουργήσει μητρώο ασθενών και διαδικασία προγραμματισμένης χορήγησης αυτών των φαρμάκων - μόνο με ραντεβού (προμήθεια - αποθέματα - εκτέλεση συνταγής με ραντεβού - ωράριο).
 • Ειδικός προϋπολογισμός για την αγορά αυτών των φαρμάκων, διαφορετικά ο ισχύον προϋπολογισμός θα εξαντληθεί εντός ελαχίστου χρόνου (σε δύο εβδομάδες). 
 • Τα φαρμακεία των νοσοκομείων σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να "διαβάζουν" τις ηλεκτρονικές συνταγές των ασφαλιστικών ταμείων. Απαιτείται εγκατάσταση εξοπλισμού και μικρή εκπαίδευση.
 • Απαιτείται εγκατάσταση εξοπλισμού (scaner - barcode) για την γρήγορη εκτέλεση της συνταγής.
 • Απογευματινή λειτουργία νοσοκομειακών φαρμακείων (κατά την αποψή μου είναι θετικό βήμα και θα υπάρχει ανταπόκριση εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις).
 • Νέο εκτυπωτικό συνταγής και μηνιαίας κατάστασης όπου θα καταγράφεται το επιπλέον 3% επί της αξίας της συνταγής ως αμοιβή του φαρμακοποιού - όνομα και ΑΜΚΑ φαρμακοποιού και το ποσό του ειδικού λογαριασμού.
 • Σύσταση επιτροπής ειδικού λογαριασμού σε κάθε νοσοκομείο.
 • Τρόπος και χρόνος εκκαθάρισης των συνταγών από τα ασφαλιστικά ταμεία και δέσμευση ότι οι φαρμακοποιοί θα αμείβονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον και συμμετοχή στην απογευματινή λειτουργία των φαρμακείων.
Για όλα τα παραπάνω θεωρώ αναγκαίο να γίνει σύσκεψη με τη συμμετοχή των Γ.Γ. του ΥΥΚΑ, της Γ.Γ. κοινωνικών Ασφαλίσεων, των διοικητών των αντιστοίχων ΥΠΕ και από τα εμπλεκόμενα νοσοκομεία, οι Διοικητές, οι Διευθυντές των φαρμακευτικών Τμημάτων, οι προϊστάμενοι των Υπ/σεων Οικονομικού και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Πληροφορικής, προκειμένου να γίνει ένας προγραμματισμός και να αναληφθούν και οι σχετικές δεσμεύσεις.

Με εκτίμηση,

Ν. Λάκκας

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πηγή

Κείμενο μέσω email από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ. Ν. Α. «Ασκληπιείο Βούλας»