4/6/11

Δημιουργία Φόρουμ για την Ηλεκτρονική Υγεία


Το ehealthforum.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα και υλοποιήθηκε στα πλαίσια προώθησης, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του διαλόγου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).

Βασικό χαρακτηριστικό του ehealthforum είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η διαβούλευση για την παραγωγή ιδεών και λύσεων, έτσι ώστε η συνεισφορά όλων μας να λειτουργεί προς όφελος της βελτίωσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιούμε και δια-συνδέουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει με τις καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι η ανάδειξη και η καταγραφή χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το χώρο της υγείας προτείνοντας ταυτόχρονα και βιώσιμες λύσεις αντιμετώπισης των.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αξιοποιούμε μια νέα κουλτούρα συλλογικής δουλειάς, που πολλές φορές έλειπε από την Ελλάδα. Μιας κουλτούρας κοινότητας, συνεργασίας και συλλογικής συνείδησης, η οποία σήμερα παρουσιάζεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.

Το ehealthforum.gov.gr φιλοδοξεί να συγκεράσει το όραμα, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών και υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας της χώρας μας με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν από το μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Σας καλούμε να εγγραφείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου http://ehealthforum.gov.gr/register/ και να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια αυτή καταθέτοντας τις απόψεις σας ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στις μέρες μας και αφορούν το ζωτικό χώρο της δημόσιας υγείας.

Πηγή


http://ehealthforum.gov.gr/