10/5/11

Μεθοδολογία κατάταξης φαρμάκων στη θετική λίστα


Η Καθηγήτρια κα Ε. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, απέστειλε επιστολή προς τον ΣΦΕΕ, Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στην οποία αναφέρεται στον τρόπο που ως επιτροπή έχουν επεξεργαστεί τις ομάδες των φαρμάκων που θα περιλαμβάνονται στη θετική λίστα.

Επιτροπή Ομαδοποίησης Φαρμάκων-180411

Σημειώνουμε οτι ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αίτηση Ακυρώσεως της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Χαλάνδρι, 11 Απριλίου 2011

Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Η πράξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τρεις κυρίως λόγους με δεδομένο ότι η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.2466/2010):

1. Βρίσκεται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης από τη στιγμή που μειώνει περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων κατά παράβαση του Ν.Δ. 96/73, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Καθιερώνει ενιαία κατηγορία φαρμάκων αποτελούμενη από πρωτότυπα και αντίγραφα, ενώ ο εξουσιοδοτικός νόμος διαχωρίζει σαφώς τις δύο κατηγορίες.
3. Προσκρούει και παραβιάζει στην Κοινοτική Οδηγία 89/105, η οποία προβλέπει ότι κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός φαρμάκου από τον κατάλογο, που καλύπτεται από το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται από την Υπουργική Απόφαση είναι ασαφή, υποκειμενικά, πυροδοτούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προάγουν την αδιαφάνεια και διαμορφώνουν κλίμα αντιπαράθεσης.

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του ΣτΕ.

Σημειώνουμε ότι ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα την πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα, οι οποίες διασφαλίζουν την επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση εξοικονόμηση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί η δαπάνη είναι να προχωρήσει άμεσα η πλήρης μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενούς και να εφαρμοστούν άμεσα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Ο ΣΦΕΕ τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, στερείται αντικειμενικότητας και διαφάνειας, εγείρει ανισότητες και παρουσιάζει σοβαρά νομικά προβλήματα.

Ακόμη, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα προκαλέσει εκρηκτική αναστάτωση και κλίμα θεραπευτικής ανασφάλειας, αφού θα οδηγήσει σε απόσυρση βασικών αναντικατάστατων θεραπειών και θα αποτρέψει την κυκλοφορία νέων σημαντικών καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα.

Πηγές

Σ.Φ.Ε.Ε.
http://www.sfee.gr/files/story/180411.pdf