28/4/11

Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία – 28 Απριλίου 2011


Εκτιμάται ότι 164.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που σχετίζονται με την εργασία.

Από τους θανάτους αυτούς:

- 5.580 οφείλονται σε εργατικά ατυχήματα
- 159.000 οφείλονται σε προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία.

Η 28η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Πρόκειται για εκστρατεία που διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) με σκοπό να προωθήσει αξιοπρεπείς, υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλον τον κόσμο.

Εθνικές αρχές, εργατικά σωματεία, ενώσεις εργοδοτών καθώς και επαγγελματίες στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας απ' όλον τον κόσμο θα διοργανώσουν δραστηριότητες επ' ευκαιρία της ημέρας αυτής. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) θα παρουσιάσει τα ευρωπαϊκά βραβεία ορθής πρακτικής, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, κατά τη διάρκεια τελετής στη Βουδαπέστη που διοργανώνεται από κοινού με την Ουγγρική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλοί εργαζόμενοι και εργοδότες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τους τρόπους διαχείρισής τους. Κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2011 είναι τα οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία: συνεχής βελτίωση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας αντί για προστασία των εργαζομένων ως μεμονωμένη δράση.

Του Andrew Smith, διευθυντή επικοινωνίας και προώθησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Πηγή

http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/69/newsletter_el.htm