14/4/11

Κατάσταση Πρωτοτύπων-Αντιγράφων φαρμάκων - Μάρτιος 2011


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ κατάσταση με τα Πρωτότυπα - Αντίγραφα φάρμακα.

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι η ταξινόμηση έγινε με τα κριτήρια των ισχυουσών διατάξεων και των δεδομένων των φακέλων των αντιστοίχων αδειών κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προμηθειών φαρμάκων από τα Νοσοκομεία.

Περιεργαζόμενοι το αρχείο είδαμε ότι πρόκειται για ένα αρχείο σε μορφή excel το οποίο έχει ταξινομημένα τα φάρμακα σε:

 • Ορρός
 • Α
 • Βιβλίο
 • Δ/Υ
 • Εμβόλιο
 • Κοινόχρηστο
 • Μοναδικό
 • Π
 • Π (biosimilar)
 • Π (ορφανό)
 • Π (παράγωγο αίματος)
 • Π ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή
 • Π*
 • Π/Α
 • Φυτικό

Ο συντάκτης του αρχείου όταν το "έσωσε" είχε μάλλον βάλει φίλτρο την δραστική ουσία "FENTANYL". Για το λόγο αυτό όταν ανοίξετε για πρώτη φορά το αρχείο θα εμφανιστούν μόνο τα φάρμακα με αυτή τη δραστική ουσία. Για να αναπτύξετε όλο το φύλλο εργασίας πηγαίνεται στο κελί C1 με την ονομασία "ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ", κάντε κλικ στο σημείο του φίλτρου στο κάτω δεξιό σημείο του πλαισίου του συγκεκριμένου κελιού και επιλέξτε στο μενού που ανοίγει το "Show All" (ευχαριστούμε συνάδελφε Κώστα Σπυριδάκη για την επισήμανση).

Χρειάζεται προσοχή στην αντιστοίχηση του αρχείου με μηχανογραφικά συστήματα στο σημείο του Κωδικού ΕΟΦ. Το αρχείο στο πεδίο <Κωδικός ΕΟΦ> έχει 7 επτά χαρακτήρες, ενώ οι υπόλοιποι 2 δύο χαρακτήρες που πρέπει να προστεθούν στο τέλος της σειράς των 7 επτά, για να συμπληρωθούν οι 9 εννέα χαρακτήρες του Κωδικού ΕΟΦ, είναι στο πεδίο <Κωδικός Συσκευασίας>. Βέβαια, περιμέναμε ένα αρχείο που να ξεχωρίζει τα φάρμακα σε Πρωτότυπα και Αντίγραφα και βρεθήκαμε με ένα αρχείο που τα ξεχωρίζει σε 15 δεκαπέντε κατηγορίες!

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας ΕΔΩ.


Πηγές

ΕΟΦ

ΠΕΦΝΙ