15/3/11

Σημαντική μείωση δαπανών στα νοσοκομεία της Κρήτης


Τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων της Κρήτης που παρουσιάζουν μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 16,5%, ενώ τα έξοδα από την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού έχουν μειωθεί έως 53%, θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, από τον διοικητή της ΔΥΠΕ Μάνο Φραγκιαδουλάκη, ο οποίος θα αναφερθεί στο συνολικό έργο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.  Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν στα έτη 2009, 2010.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στα νοσοκομεία του νησιού, οι λειτουργικές τους δαπάνες το 2010, έφθασαν τα 182 εκατομμύρια, έναντι 218 εκατομμυρίων το 2009. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 16,5%.

Η μεγαλύτερη μείωση αφορά στα:
 • ορθοπεδικά υλικά:            -53,04%,
 • υγειονομικά υλικά:           -20,91%
 • φάρμακα:                          -14,62% 
 • χημικά αντιδραστήρια:    -12,45%
  Συγκεντρωτικά για τα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τα δεδομένα για τα έτη 2009 - 2010 είναι:
                                                                   2009                           2010                           Μεταβολή
  Αγορά υγειονομικού υλικού              48.239.798,63             38.152.403,32                   -20,91%
  Αγορά φαρμακευτικού υλικού          80.440.988,97              68.684.063,83                   -14,62%
  Αγορά ορθοπεδικού υλικού              17.561.030,91                8.246.856,09                   -53,04%
  Αγορά χημικών αντιδραστηρίων       17.460.308,68              15.285.974,96                   -12,45%
  ...
  Σύνολο                                             218.048.634,21            182.034.227,57                  -16,52%


  Πηγές

  Δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ", της δημοσιογράφου Άννας Κωνσταντουλάκη
  http://www.patris.gr/articles/197808?PHPSESSID=fabbm5rgvamvrdbdo24bk1t0j0
  http://www.patris.gr/articles/197808/130419