22/2/11

Διευκρινίσεις για τη δωρεάν διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της "Διαύγειας" διευκρινιστική εγκύκλιος για τη δωρεάν διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, τα ιδιωτικά φαρμακεία δύνανται να προμηθεύονται δωρεάν τα εν λόγω αντι-ιικά φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), αφού συμπληρωθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, μεταξύ ιδιώτη και κρατικού φαρμακοποιού και να τα διαθέτουν δωρεάν στους ασθενείς με απλή ιατρική συνταγή.

Στη συνέχεια ο ιδιώτης φαρμακοποιός θα παραδίδει στο φαρμακείο του Νοσοκομείου ισάριθμα αντίγραφα ιατρικών συνταγών με τον αριθμό των σκευασμάτων, που παρέλαβε με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Κάθε αντίγραφο συνταγής πρέπει να φέρει επικολλημένη την ετικέτα της συσκευασίας (κουπόνι), σφραγίδα του ιδιωτικού φαρμακείου, υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού και τον ΑΜΚΑ του. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να φυλάσσονται από το ιδιωτικό φαρμακείο και τα αντίγραφα από το φαρμακείο του Νοσοκομείου επί τριετία.

Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, η προσκόμιση των αντιγράφων των ιατρικών συνταγών στο φαρμακείο του Νοσοκομείου μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα από τον ιδιώτη φαρμακοποιό, ο οποίος θα φυλάσσει τα πρωτότυπα με ευθύνη του.

Τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματά τους σε αντι-ιικά φάρμακα, μπορούν να τα προμηθεύονται από το ΙΦΕΤ.

4ΑΛ5Θ-Ι-signed

Πηγή

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%9B5%CE%98-%CE%99

Ενημέρωση από : Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" ΓΝΑ, Γενική Γραμματέας ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων)