22/2/11

Εμβόλια με άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ έναντι της εποχικής γρίπης ως προς τα στελέχη για την εμβολιαστική περίοδο 2010-2011


Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι για τον εμβολιασμό έναντι της εποχικής γρίπης κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά τα εμβόλια: AGRIPPAL, FLUARIX, INFLUVAC SUB UNIT και VAXIGRIP τα οποία έχουν λάβει τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας από τον Οργανισμό ως προς τα στελέχη για την εμβολιαστική περίοδο 2010-2011.

Σύμφωνα με Οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως κύριο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της έξαρσης της εποχικής γρίπης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Το πλήρες κείμενο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις «Οδηγίες για την αντιμετώπιση της έξαρσης της εποχικής γρίπης» καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εποχική γρίπη 2010-2011 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.yyka.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περίληψη Χαρακτηριστικών των εγκεκριμένων εμβολίων και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

AGRIPPAL SPC
AGRIPPAL PIL
FLUARIX SPC
FLUARIX PIL
INFLUVAC SPC
INFLUVAC PIL
VAXIGRIP SPC
VAXIGRIP PEDIATRIC SPC

Καθώς η λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου ή εμβολίου μπορεί να προκαλέσει σε κάποια άτομα ανεπιθύμητες ενέργειες, ο ΕΟΦ έχει εφαρμόσει σύστημα για την συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας και την συλλογή πληροφοριών από επαγγελματίες υγείας για τις υποπτευόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων μέσω της Κίτρινης Κάρτας.


Πηγή

ΕΟΦ