21/3/10

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τους Ιατρικούς Επισκέπτες στα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Μονάδες του Υ.Υ.Κ.Α.


Μετά την κοινοποίηση της Εγκυκλίου του ΥΥΚΑ για την Εφαρμογή Επισκεπτηρίου και Προγράμματος Ιατρικών Επισκεπτών (http://nosfar.wordpress.com/2010/03/) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Πολύζος, απέστειλε έγγραφο στις Διοικήσεις των ΥΠΕ με νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιο (Αρ.πρωτ. οικ. 29967/12-3-2010) (http://pefni.blogspot.com/2010/03/blog-post.html), σύμφωνα με την οποία:
  • Οι Ιατρικοί επισκέπτες κατά την άσκηση της εργασίας τους οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τους κανονισμούς των νοσοκομείων.
  • Η ιατροφαρμακευτική ενημέρωση θα ασκείται με βάση μηνιαίο πρόγραμμα, σε ωράριο και χώρο που θα διαθέτει το νοσοκομείο, συνολικά ή ανά τομές, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Ιατρικών Υπηρεσιών και ανάλογξης έγκρισης της Διοίκησης του νοσοκομείου ή της υγειονομικής μονάδας. Το πρόγραμμα θα γνωστοποιείται στις Διοικήσεις των Υ.Πε. για να το ενιαιοποιούν στους φορείς ευθύνης τους. Το πρόγραμμα, επίσης, θα κοινοποιείται στις εισόδους των Νοσοκομείων με ευθύνη της Διοίκησης αυτών.
  • Η είσοδος των ιατρικών επισκεπτών στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους φορείς ΥΥΚΑ επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, μία φορά την εβδομάδα (εκτός αργιών) το μέγιστο για κάθε τομέα ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείου, με βάση το ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα. Εξαιρούνται οι εργάσιμες ημέρες γενικής εφημερίας στα νοσοκομεία της Α'ζώνης του άρθρου 45 του ν.3205/2003.
  • Η παραμονή και παρουσία των ιατρικών επισκεπτών στους ως άνω διατιθέμενους χώρους θα πρέπει να είναι διακριτική και να μην εμποδίζει το έργο των ιατρών, νοσηλευτών, λοπού προσωπικού, τη λειτουργία των κλινκών, εργαστηρίων, λοιπών μονάδων του νοσοκομείου ή της υγειονομικής μονάδας και τη νοσηλεία των ασθενών.
  • Οι εταιρίες φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων οφείλουν να ρυθμίζουν ως ανωτέρω τη συχνότητα των επισκέψεων, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της ουσιαστικής ενημέρωσης των αποδεκτών αυτής.

Τα ανωτέρω τίθενται σε εφαρμογή από 19/03/2010.

Πηγές

http://nosfar.wordpress.com/2010/03/
http://pefni.blogspot.com/2010/03/blog-post.html