14/2/10

Συστήματα Υγείας και Φαρμακευτική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο


Η ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) έχει στον ιστότοπό της ένα χάρτη - εργαλείο με το οποίο μπορούμε να έχουμε μια επισκόπηση στα Εθνικά Συστήματα Υγείας σε όλο τον πλανήτη.

Επιλέγοντας ένα κράτος στον χάρτη, εμφανίζονται πληροφορίες για τα Συστήματα Υγείας καθώς επίσης και για την αποζημίωση, την επιστροφή και την έγκριση των διαδικασιών καθορισμού των τιμών για τα φάρμακα.

Η μετάφραση στα ελληνικά, με τη βοήθεια της Google, είναι εδώ:

http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.ispor.org/HTARoadMaps/Default.asp&hl=en&langpair=en|el&tbb=1&ie=ISO-8859-7Πηγές

http://www.ispor.org/

http://www.ispor.org/PEguidelines/index.asp