6/1/10

Ο «Αρχιμήδης» φέρνει ανατροπές στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων


Ο "Αρχιμήδης" είναι ένα λογισμικό μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στη φαρμακευτική και τη βιοτεχνολογία να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των φαρμάκων σε διάφορα περιβάλλοντα που κυμαίνονται από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες μέχρι ρεαλιστικά συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Ο "Αρχιμήδης" παρέχει στις επιχειρήσεις ένα περιβάλλον προσομοίωσης και την απάντηση σε πολύπλοκα ζητήματα πολύ πιο γρήγορα και οικονομικά από ό,τι θα ήταν διαφορετικά δυνατή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι συν-ιδρυτές του "Αρχιμήδη", ο ιατρός-μαθηματικός David Eddy και ο φυσικός Len Schlessinger, άρχισαν να οικοδομούν το Archimedes Model (AM), ως ένα σχέδιο για διαβούλευση του οργανισμού Kaiser Permanente.

" Ο Αρχιμήδης" είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που προσομοιώνει την ανθρώπινη φυσιολογία (και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης), με τη δημιουργία δοκιμαστικών εικονικών πληθυσμών. Κάθε επιμέρους άτομο δεν αποτελεί πραγματικό πρόσωπο, μάλλον τα εικονικά άτομα, συνολικά, αποτελούν έναν πληθυσμό-στόχο. Με βάση τα δεδομένα και τις κλινικές δοκιμές, το μοντέλο μπορεί με ακρίβεια να προσομοιώσει και να προβλέψει τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.

Ο "Αρχιμήδης" έχει εξελιχθεί περισσότερο από μία δεκαετία υπό την αιγίδα του οργανισμού Kaiser Permanente. Το 2003, μια μελέτη στο Diabetes Care (Eddy, Δ. et al. 26:3093; 2003) επικύρωσε το πρότυπο του διαβήτη. Στη μελέτη αυτή, που χρηματοδοτήθηκε από την Bristol-Myers Squibb, ο "Αρχιμήδης" επιβεβαίωσε 18 δημοσιευμένες δοκιμές που είχαν επιλεγεί από την American Diabetes Association (ADA), αποδεικνύοντας την ικανότητά του να προβλέψει τα αποτελέσματα των δοκιμών εκ των υστέρων.

Μια ελπιδοφόρα για τον πραγματικό κόσμο εφαρμογή του "Αρχιμήδη" είναι να μελετηθεί και η ασφάλεια των αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Ο "Αρχιμήδης" έχει επίσης αναπτυχθεί για μοντέλα της λειτουργίας των νεφρών, του μεταβολικού συνδρόμου και της παχυσαρκίας. Το μοντέλο της παχυσαρκίας μπορεί να εφαρμοστεί για τη μελέτη των επιπτώσεων των διαφόρων μεθόδων μείωσης του βάρους και το πώς αυτές επηρεάζουν τους βιοδείκτες καθώς και τη χρήση των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης.


Πηγές

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=9236850

http://archimedesmodel.com/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Permanente


http://www.bio-itworld.com/2009/06/15/archimedes.html