17/12/09

Βραβείο για την καλύτερη φοιτητική εργασία στο Συνέδριο της EAHP


Κατά τη διάρκεια του 15ου συνεδρίου της EAHP, στη Νίκαια, η EAHP θα προσφέρει και πάλι ένα βραβείο σε συνεργασία με τον Πανευρωπαϊκό Σύλλογο Φοιτητών Φαρμακευτικής (EPSA), αναγνωρίζοντας και τιμώντας την καλύτερη επιστημονική έρευνα από ένα προπτυχιακό φοιτητή.

Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή ενός φοιτητή που προωθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της φαρμακευτικής και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής σε ερευνητικές μεθόδους ή θεωρίες.

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν χειρόγραφα στην κριτική επιτροπή της EAHP. Η καλύτερη εργασία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και θα δημοσιευθεί στο EJHP.

Το βραβείο: Ο πρώτος συγγραφέας του άρθρου θα λάβει δωρεάν συμμετοχή στο 15ο Συνέδριο της EAHP στη Νίκαια, και € 500 για έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς και επίσημη αναγνώριση του νικητή κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του Συνεδρίου.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη από προπτυχιακό/ούς φοιτητή/ές της φαρμακευτικής και να κατατεθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2010.

Διαδικασίες Υποβολής: Τα χειρόγραφα πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση abstract (at) eahp.eu

Ένα πλήρες αντίγραφο του χειρογράφου πρέπει να συνοδεύει την υποβολή.


Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της EAHP εδώ.


Πηγή


http://www.eahp.eu/Annual-Congresses/Previous-congresses/Barcelona-2009/EAHP-EPSA-award