27/7/09

Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προσλήψεις των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών του ΕΣΥ


Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επεξεργάστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και παράλληλα καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις κ.λπ. συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Επί του σχεδίου Π.Δ. το ΣτΕ εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 109/2009 γνωμοδότησή του με την οποία έκρινε ότι είναι συνταγματική η πρόβλεψη του σχεδίου Π.Δ. ότι οι προσλήψεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ μπορεί να γίνονται εκτός ΑΣΕΠ, όπως και των ιατρών του ΕΣΥ και είναι συνταγματική, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΣΕΠ θα ελέγχει τη νομιμότητα του διαγωνισμού.

Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε στη συνέχεια, ότι είναι παράνομη η διάταξη του σχεδίου Π.Δ. που δεν προβλέπει έλεγχο από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων, ούτε των πράξεων που εκδίδονται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών επί των ασκουμένων ενστάσεων κατά των εισηγήσεων, καθώς και της πράξης του Συμβουλίου, με την οποία τελειούται η διαδικασία της επιλογής.


Πηγή

http://www.ana.gr