15/7/09

Η Ετήσια Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Αγορά Φαρμάκου στην Ελλάδα το 2009


Το Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας του ΙΟΒΕ λειτουργεί από το 1999, διεξάγοντας ανεξάρτητη έρευνα στο χώρο της υγείας.

Στόχος του είναι η συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των οικονομικών και στατιστικών δεδομένων του υγειονομικού κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο του φαρμάκου, ο οποίος ως υποκατηγορία του κλάδου υγείας, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.

Στη μελέτη για το 2009 περιγράφονται οι παράγοντες της εγχώριας ζήτησης, η διάρθρωση της προσφοράς του κλάδου και οι τάσεις του εξωτερικού εμπορίου. Επιπλέον, αναλύεται η χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα φαρμακευτικών επιχειρήσεων, φαρμακαποθηκών και συνεταιρισμών φαρμακοποιών, ενώ παράλληλα μελετάται η δομή του ανταγωνισμού, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και το διεθνές περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς.

Όλη η μελέτη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.iobe.gr/media/farmaca/farmaco09.pdf


Πηγή

Η Ετήσια Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Αγορά Φαρμάκου στην Ελλάδα το 2009