13/1/09

Νέα ομάδα φοιτητών και επαγγελματιών υγείας στο Facebook


Το Facebook συγκεντρώνει στις ημέρες μας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Είναι μια σύγχρονη "Αγορά του Δήμου" όπου μαζεύονται γνωστοί και φίλοι να κουβεντιάσουν.

Το συγκεκριμένο group είναι αφιερωμένο στο χώρο του Health 2.0. Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα, από όλους τους κλάδους υγείας, πρόθυμοι για επικοινωνία και συνεργασία.

Σε πρώτη φάση μπορεί ο κάθε φοιτητής ή επαγγελματίας υγείας να μιλήσει και να αναδείξει τον τομέα σπουδών του καθώς και τα προβλήματα του κλάδου του. Πέρα από τα προβλήματα καλό είναι όμως να αναζητηθούν λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις, τόσο εκπαιδευτικές όσο και επαγγελματικές.

Για να δείτε ή και να γραφτείτε στο group, η διεύθυνση είναι: http://www.facebook.com/group.php?gid=43139573755