15/1/09

Ασφαλή, καινοτόμα και προσιτά φάρμακα: μια ανανεωμένη θεώρηση για τον Φαρμακευτικό τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και τρεις νομοθετικές προτάσεις με πρωταρχικό στόχο της να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική βιομηχανία που παράγει ασφαλή, καινοτόμα και προσιτά φάρμακα.

Για το πλήρες δελτίο τύπου καθώς και δήλωση του αντιπρόεδρου Günter Verheugen, κάντε κλικ εδώ: enfrde

Η ΕΕ έχει χάσει έδαφος στη φαρμακευτική καινοτομία, οι Ευρωπαϊοι ασθενείς εξακολουθούν να υποφέρουν από τις ανισότητες στην διαθεσιμότητα και την προσιτότητα των φαρμάκων και η απομίμηση των φαρμάκων είναι σε έξαρση.

Η ανακοίνωση για το μέλλον του φαρμακευτικού τομέα που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει αυτές τις προκλήσεις, θέτει ένα όραμα για το μέλλον του κλάδου και προτείνει παραδοτέα για τα επόμενα χρόνια.

 • Περίληψη της ανακοίνωσης: (επιλέξτε el για ελληνικά)

 • Κείμενο της Ανακοίνωσης: enfrde

  Μαζί με την ανακοίνωση, σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών:

Η πρώτη νομοθετική πρόταση

Αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που διατίθενται, τους λόγους για τους οποίους έχουν εγκριθεί και πώς παρακολουθούνται. Σήμερα η νομοθεσία της ΕΕ δεν παρέχουν επαρκή για εναρμονισμένους κανόνες σε αυτόν τον τομέα και ως συνέπεια οι πολίτες της ΕΕ έχουν άνιση πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενική αρχή της πρότασης είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τις πληροφορίες που παρέχονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες για συνταγογραφούμενα φάρμακα μόνο. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ασθενείς, καθώς θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των πολιτών της ΕΕ να καταστεί πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.

Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική πρόταση βλ. παρακάτω:
 • Περίληψη της πρότασης:  (επιλέξτε el για ελληνικά)

  bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv

 • Σύντομο ιστορικό πληροφορίες: en
 • Κείμενο της πρότασης (οδηγία): enfrde
 • Κείμενο της πρόταση (κανονισμού): enfrde
 • Σύνοψη της αξιολόγησης του αντίκτυπου: enfrde
 • Η αξιολόγηση: volume 1 en volume 2 en

Για γενικές πληροφορίες για την ενημέρωση των ασθενών πατήστε εδώ 


Η δεύτερη νομοθετική πρόταση

Έχει στόχο την καλύτερη προστασία των ασθενών, με την ενίσχυση του συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακοεπαγρύπνηση).

Από την στιγμή που τα φάρμακα εγκριθούν και διατίθεται στην αγορά τότε παρακολουθούνται καθ'όλη τη διάρκεια ζωής τους για να εξασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν, το οποίο παρουσιάζει ένα απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου, μπορεί να τεθεί αμέσως εκτός της αγοράς. Στην πραγματικότητα το πλήρες προφίλ ασφαλείας των φαρμάκων μπορεί να είναι γνωστό μόνο από τη στιγμή που θα έχουν εισέλθει στην αγορά. Η εποπτεία και η παρακολούθηση των παρενεργειών των φαρμάκων γίνεται μέσω της ΕΕ και του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης. Το ισχύον σύστημα είναι πολύπλοκο, ωστόσο, οδηγεί σε επικάλυψη των προσπαθειών, καθώς και των δυνατοτήτων και σύγχυση των αρμοδιοτήτων. Η έλλειψη εναρμόνισης δεν παρεμβαίνει μόνο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος με τους γενικούς στόχους της βελτίωσης της προστασίας της δημόσιας υγείας, την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν.

Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική πρόταση βλ. παρακάτω:

 • Σύνοψη των προτάσεων:  (επιλέξτε el για ελληνικά)
   
  bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv

 • Σύντομο ιστορικό πληροφορίες: en
 • Κείμενο της πρότασης (οδηγία): enfrde
 • Κείμενο της πρόταση (κανονισμού): enfrde
 • Σύνοψη της αξιολόγησης του αντίκτυπου: enfrde
 • Η αξιολόγηση: volume 1 en - volume 2 en


Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση πατήστε εδώ 


Η τρίτη νομοθετική πρόταση

Στοχεύει στην ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις σοβαρές απειλές που θέτουν τα πλαστά φάρμακα. Υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση των φαρμακευτικών προϊόντων που εντοπίστηκαν στην ΕΕ τα οποία είναι ψευδείς αντιγραφές των εγκεκριμένων φαρμάκων. Τα προϊόντα αυτά συνήθως περιέχουν μειωμένες ποσότητες ουσίας ή ψευδή συστατικά, καθόλουν συστατικά ή συστατικά σε λάθος δοσολογία, επομένως παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η γενική αρχή της πρότασης που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η νομική προστασία της αλυσίδα διανομής από τη διείσδυση των παραποιημένων φαρμάκων. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των διανομέων, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών στα φάρμακα τα οποία προμηθεύονται, συνταγογραφούν και χορηγούν με το νόμιμο τρόπο σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική πρόταση βλ. παρακάτω:
 • Σύνοψη των προτάσεων:  (επιλέξτε el για ελληνικά)
   
  bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv


 • Σύντομο ιστορικό πληροφορίες: en
 • Κείμενο της πρότασης: enfrde
 • Περίληψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων: enfrde
 • Η αξιολόγηση: en

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απομιμήσεις φαρμάκων πατήστε  εδώ Πηγή


http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm