5/12/08

Νέο Δελτίο τιμών φαρμάκων 5/2008


Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 5/2008 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 08/12/2008.

Στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

- 187 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 24/11/2008, βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-993/23/2/2007.

Από το σύνολο των τιμών αυτών οι 134 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 53 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 19 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα - με νέες δραστικές ουσίες - που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (BRIDION, GAMINEX, VIMPAT, XARELTO, INTELENCE, THALIDOMIDE/PHARMION).

Τα αρχεία έχουν αναρτηθεί στις παρακάτω διευθύνσεις:

 • ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 05/08
 • ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 05/08
 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 05/08
 • ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05/08


 • Πηγές

  Υπουργείο Ανάπτυξης
  http://www.gge.gr/37/sub.asp?3123

  Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

  http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showplain?maindoc=7104212&service=141